תכנית מס"ע לסטודנטים

עמוד:243

שם : דניאל תאריך : 14 . 5 . 02 ריכוז נתונים אישיים ( מתוך דיווח עצמי ) "! יהלך מפגש זה הסטודנטים שיתפו זה את זה בריכוז הנתונים האישיים שלהם ואף הציעו לעמיתיהם דרכי פיצוי נוספות שלא נמנו ברשימות האישיות . יש משתתפים שהתקשו רגשית למנות את הקשיים , ונימקו את הקושי בכך ש '' אם אני כותבת את הקשיים , זה כאיל 1 שאני מוכנה לקבל שאני לא . "בסדר לסטודנטים אחרים היה דווקא קל יותר למנות את הקשיים , כטענה ש " זה בלאו-הכי כל מה שאני מכירה על . "עצמי

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר