תכנית מס"ע לתלמידים

עמוד:233

מבין 52 המקרים שבהם נערך הסינגור העצמי בפועל , ברוב המקרים ( 48 ) התקיים הסינגור בעל-פה ורק 4-ב מקרים , לבקשת התלמיד , בוצע הסינגור העצמי באמצעות מכתב כתוב , שהתלמיד כתב ומסר למורה , ובו היגדי הסינגור . במקרים אלו טענו התלמידים , שהם חוששים להתבלבל ולא לומר כראוי את היגדי הסינגור , ולכן העדיפו לבצעו בכתב . בכל ארבעת המקרים האלו של סינגור בכתב , נענתה המורה לבקשה במלואה . תרומת ההנחיה לס'נגור אצמי בתכנית מ >' " 0 'לתלמידים בעקבות מסע הסינגור העצמי התבקשו התלמידים ומוריהם לספר על פעילות הסינגור ותרומתה . מדברי התלמידים ניכר שפעילות ההנחיה לסינגור עצמי הגבירה את הנכונות שלהם לשתף אחרים בקשייהם ולקחת אחריות בהצעת דרכי פתרון והתאמות סבירות . הפעילות המובנית סייעה לתלמידים עם לקויות הלמידה לתכנן ולבצע את הסינגור העצמי צעד אחר צעד , ולהתבונן על הבקשה שלהם מזוויות מבט נוספות , של המערכת ושל חבריהם ללימודים . הם גם הטמיעו את רעיון הסינגור העצמי וגילו נכונות להשתמש בו בהקשרים נוספים : במקצועות לימוד נוספים , עם מורים אחרים , וגם עם חברים ובני משפחה . במקרים אחדים העידו התלמיד ו / או המורה על שיפור במערכות היחסים ביניהם , שהתבטא בפתיחות ובאמון גובר . להלן ציטטות מדברי התלמידים על תרומת ההנחיה לסנגור עצמי : "זה מאוד עזר לי להעלות את הקושי . "שלי "הבנתי שאני צריך להציע את הפתרון . " "עזר לי שזה היה בשלבים מסודרים , לאט לאט ולא מהר . " "אם תהיה לי עוד בעיה אולי אני יעשה את אותו הדבר . " "אני יכול גם לדבר במקצועות אחרים ועם מורים אחרים . " "מעכשיו אני פונה למורים ולא לאמא , כי אני יודעת כדיוק איך לבקש את מה שאני רוצה . " "אני מרגישה יותר בנוח לפנות לספיר ( חברה ) ולבקש ממנה שתשב איתי ותסביר לי את . "ההוראות "המורה עכשיו באמת מקשיבה . "לי "אני כבר לא כל כך שונא אותה ( את המורה , ( כי היא כבר לא כל כך קשוחה והיא מסכימה לעזור לי . " "אני כבר לא אבכה כשאני הולכת לדבר עם המורה . "

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר