תכנית מס"ע לתלמידים

עמוד:231

מעקב אחר תכנית y " or > לת'למ'ד'ם במהלך השנים תש"ס-תשס " ג השתתפו בתכנית מס"ע לתלמידים 57 תלמידים בעלי צרכים מיוחדים , 34 בנים 23-ו בנות , בטווח הגילאים של כיתות ג-ו בבית הספר היסודי 30 ) תלמידים , ( כיתות ז-ט בחטיבת הביניים 27 ) תלמידים . ( התלמידים למדו בבתי ספר שונים במחוז הדרום . חלקם בכיתות נפרדות של החינוך המיוחד הממוקמות בבתי ספר רגילים 28 ) תלמידים , ( וחלקם 29 ) תלמידים ) שולבו במערכת החינוך הרגילה . קשייהם של התלמידים היו מגוונים 39 - מהם הוגדרו כתלמידים עם לקויות למידה , 14 כבעלי לקויות למידה המשולבות עם לקויות קשב והיפראקטיביות 4-ו תלמידים עם לקויות קשב והיפראקטיביות בלבד . תכנית ההנחיה הופעלה במתכונת הבאה : 57 מנחים ( סטודנטיות המכשירות עצמן להוראת תלמידים עם לקויות למידה , כשכל סטודנטית הנחתה תלמיד אחד מכיתת ההתנסות שלה ) הנחו תלמידים לתכנן ולהפעיל תכנית של סינגור עצמי וליוו את התלמיד בהפעלה . הבחירה כתלמיד נעשתה מתוך התייעצות עם מורת הכיתה , כשהקריטריון היה כללי : "תלמיד מתקשה , המעוניין לקחת חלק כתכנית ניסויית . " מורת הכיתה שוחחה עם מועמדים אחדים ובחרה לבסוף בתלמיד אחד , שאיתו הפעילה הסטודנטית את תכנית ההנחיה לסינגור עצמי . הבחירה נשענה על רצונו של התלמיד להיות חלק מהתכנית . הסטודנטיות קיבלו הנחיה מקדימה והנחיה מתמשכת להפעלת התכנית . הילדים הונחו לסינגור עצמי במהלך כשישה מפגשים אישיים . עיון בפרוטוקולים של ההנחיה מלמד , כי הסינגור העצמי הופנה לרוב אל מורה בבית הספר 53 ) מהמקרים . ( מושאים אחרים של הסינגור העצמי היו : חבר 3 ) מקרים ) או אח ( מקרה אחד . ( אף 57-ש תלמידים הונחו לסינגור עצמי , בפועל רק 52 הפעילו את הסינגור . בחמישה מקרים לא הופעל הסינגור : שני תלמידים עזבו את כיתות הלימוד שלהם במהלך ההנחיה , ובשלושה מקרים נוספים התלמידים חששו לפנות בפועל ולסנגר , אף על פי שנעשה הזיהוי של מקורות חוזק וקושי , אותרו תחומי הסינגור , נוסחו היגדי סינגור ואף נערכו הסימולציות לקראת הסינגור . התלמידים שלא הפעילו את הסינגור העצמי היו תלמידים המשולבים בחינוך הרגיל בכיתות ד-ה . הס התביישו לפנות בעל פה , ואף הרגישו מבוכה רבה למסור מכתב סינגור כתוב . עם זאת ציינו שלושת התלמידים , שהמפגשים עזרו להם לדעת על עצמם ובמה הם צריכים עזרה , וכדברי אחת מהם ; " התהליך הזה נתן לי יותר ביטחון . יותר קל לי לסדר לעצמי מהם הקשיים שלי , והסינגור סידר לי קצת את הדרך לפנות למורים . אני חושבת , שאם אני אתרגל עוד , אולי גם אצליח לפנות למורה בצורה מסודרת ולהצליח בלי לכעוס . "

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר