תכנית מס"ע לתלמידים

עמוד:226

במפגש 4 רון גם סרטט את מפת מעגל התמיכה שלו והחליט שכדאי לו לפנות קודם כל למורת הכיתה ורק אחר כך לתלמידים . הוא גם החליט שבפנייה לתלמידים יפנה את מבטו בעיקר ליוסי , שהוא חברו הקרוב . מפגש : 5 רון ציין שהוא ישוחח עם המורה מראש על הפתרון שהוא מציע , ורק אחר כך יפנה לילדי הכיתה במהלך שיעור חברה . השיחה המקדימה של רון עם מורת הכיתה גס היא בגדר סינגור עצמי . לגבי המפגש עם המורה צפה רון שני קשיים אפשריים , המתוארים בטבלה הבאה . נערך דיון עם רון לגבי הקשיים שהעלה , והוא הציע תגובות אפשריות שלו לדברי המורה :

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר