תכנית מס"ע לתלמידים

עמוד:220

מ 0 גש חמישי : היגדי הס'נגור . 1 בסיוע המנחה לומד התלמיד את המרכיבים של היגדי הסינגור והוא מונחה לנסח את משפטי הסינגור העצמי . הניסוח כולל שלושה מרכיבים : א ) היגד חיובי ; ב ) תיאור הקושי ; ג ) הצעת הפתרון / ההתאמה ( על פי המודל של . ( Yuan , 1994 . 2 התלמיד מתרגל את היגדי הסינגור העצמי מול המנחה , ויחד הם צופים בקשיים הצפויים עם האדם שלפניו ייעשה הסינגור וחושבים כיצד להתייחס לקשיים / לאי ההיענות . . 3 נקבע זמן שבו התלמיד יפעיל את הסינגור העצמי . תכנית מס " ע אינה מסתפקת רק בטיפוח רכיבי הידע , המיומנויות והתכונות המוטיבציוניות , אלא רואה כיעד ללמידה את הפעלת הסינגור העצמי . בין המפגש החמישי למפגש השישי מפעיל התלמיד את הסינגור העצמי מול איש צוות בבית הספר או מול חבר , שכן , בן-משפחה ועוד . מ 0 גש UIU / D ww מפגש זה כולל שני מרכיבים : . 1 משוב על הפעלת הסינגור העצמי : התלמיד מפרט את העשייה שלו ואת רגשותיו במהלך הפעלת הסינגור העצמי . הוא גם משחזר את התגובות של האדם , שמולו הוא סינגר ואת התגובות האישיות לדברי האדם . בשלב זה המנחה חוזרת ומדגישה את אחריותו של התלמיד להליך : האחריות הפעילה שלו לחייו , ואת העובדה שזו אחריות שתוכל לבוא לידי ביטוי גם במגוון התנסויות יומיומיות אחרות . . 2 אם יש צורך בשינוי היגדי הסינגור לאור תגובת האדם שלפניו סינגר , התלמיד מונחה לנסח היגדי סינגור חדשים ולהפעילם , תוך חזרה על פעילויות המפגש החמישי , אך עם היגדי הסינגור החדשים .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר