תכנית מס"ע לתלמידים

עמוד:219

המפגש כולו הוא מפגש דיאלוגי , שבו התלמיד מוזמן לשאול שאלות , לחוות את דעתו , להציע את ההסברים שלו ולבטא את תסכוליו . המנחה קשוב לילד ומפרט באותם נושאים שהילד מגלה בהם עניין . מפגש זה יכול להתנהל גם באמצעות פעילות חקר , שבה התלמיד מפרט מה הוא כבר יודע על לקות הלמידה שלו , מעלה מספר שאלות שבאמצעותן ירצה לדעת עוד בתחום זה , ואז פונה למקורות מידע שונים ( בני משפחה , מורים , מקורות כתובים , ( כדי למצוא תשובות לשאלותיו על לקות הלמידה . מ 0 ג nunnon / crvypri : yj ) t ?\ u \ ' / ג \ 1 לי במפגש זה התלמיד מונחה להשתמש באסטרטגיה של פתרון בעיות : המידע מהמפגש הראשון על "הקשיים שלי" מאורגן עם התלמיד בטבלה . התלמיד מתאר את הקשיים ומהותם ( גם לאור מה שהובהר במפגש השני ) ומועלות דרכים אפשריות לפתור / לעקוף את הקשיים . דרכי הפתרון הן מגוונות ולוקחות בחשבון את התייחסויות התלמיד לתחומי החוזק והחולשה הלימודיים שלו , סגנון הלמידה האישי שלו וההתנהלות שלו בכיתה . דרכי הפתרון יכולות לכלול את התלמיד עצמו , אנשים אחרים במערכת ( מורה , יועצת , מנהלת , ( חברים , בני משפחה ועוד . מפגש : 'ע'רב א '' וה סתרון הכי 0 ב'ר ? . 1 המפגש מנחה את התלמיד לבחינת חלופות ולקבלת החלטות . הפעילות מתמקדת באותן דרכי הפתרון שהוצעו במפגש הקודם , ושמעורב בהם גורם נוסף ( ולא רק התלמיד עצמו . ( כל דרך פתרון מוצגת כחלופה לפעולה והיא נבחנת לגבי הסבירות להפעלתה , כלומר : המחיר שהיא תגבה מהתלמיד ומהאדם שאליו יופנה הסינגור העצמי , וההשפעה של הפתרון על הסביבה ( למשל , השפעתה על תלמידים אחרים . ( . 2 בבחינת החלופות נבנית גם "מפת מעגל התמיכה" המזהה את רשת התמיכה האישית . התלמיד רושם את שמו במרכז המפה וממלא את שמות האנשים שהוא רואה בהם חלק מרשת התמיכה האישית שלו . למפת מעגל התמיכה יש ארבעה תחומים משיקים : בני משפחה , חברים ושכנים , אנשים בקהילה , אנשים בבית הספר . כשהתלמיד מזהה אנשים תומכים , השייכים ליותר מתחום אחד הוא רושם את שמותיהם בכל אחת מהתחומים . חברי מעגל התמיכה הם אנשים שהלומד נכון לפנות אליהם , כדי שיסייעו לו לקדם את רצונותיו ( ראו דוגמה למפת מעגל התמיכה בנספח . ( 3 . 3 בסיומו של המפגש מתקבלת ההחלטה ונבחרת דרך פתרון אחת , שניתן להציע אותה ולסנגר עליה .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר