תכניות הנחיה לסינגור עצמי לתלמידים

עמוד:192

ב . לומדים בכיתות בית הספר התיכון , עם דגש על רכיבי המיומנות של עצמאות בבגרות . התלמידים שהשתתפו בתכנית חלקם באו ממסגרות החינוך המיוחד וחלקם היו תלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות רגילות . לתלמידים אלו היו התאמות , שנקבעו על בסיס התכנית הלימודית היחידנית שלהם , אך התגלו קשיי תיאום בין המורה הכללית למורת השילוב . כמו כן בלט קושי , שלפיו התלמידים שכחו לעיתים קרובות להגיע למפגש שהוקצב להם לבחינה מותאמת , או שטענו שהם אינם רוצים ביחס מיוחד או אינם זקוקים לו . כדי לפשט את תהליך מתן ההתאמות וכדי לסייע לתלמידים להבין כיצד התאמות במהלך הלמידה ובמבחנים עשויות . לפצות על קשיי הלמידה שלהם , הוחלט להפוך את התלמידים לחלק אינטגרלי של התהליך . יעדי התכנית הותאמו לשכבות הגיל השונות . כיתה : 'ו לשכבת גיל זו הוצבו שני יעדים - העמקת הידע האישי והעמקת הידע הסביבתי של הלומדים : יעד : 1 ידע אישי - מודעות לקשיים האישיים וכיצד התאמות עשויות לסייע ולפצות על קשיים אלו . מורת השילוב הכינה לכל תלמיד כרטיס אישי להתאמות ( ראו בנספח 8 דוגמה לכרטיס אישי להתאמות במבחנים כיתתיים ובו על המורה לסמן את אלו שלהן זכאי התלמיד . ( הכרטיס הכיל את ההתאמות שנקבעו לתלמיד על בסיס אבחון לקות הלמידה שלו . כרטיס זה ניתן לתלמיד במהלך מפגש הסינגור העצמי בכיתת החינוך המיוחד . המורה הסבירה את המשמעות של כל התאמה ופירטה כיצד התאמות כאלו יכולות לפצות את התלמידים על קשיי הלמידה שלהם ולאפשר להם להדגים את כוחותיהם האישיים . יעד : 2 ידע סביבתי -הכרת התהליך של ארגון ההתאמות . האחריות על ארגון ההתאמות במבחן נשארה בידי המורה . אך היא יידעה על כך את התלמידים . התהליך היה כדלקמן : המורה הכללית דיווחה למורת השילוב על לוח הבחינות הקרב , ומורת השילוב החליטה אז אילו תלמידים יזדקקו להתאמות והיא אף דאגה להיבטים ארגוניים של מתן ההתאמות , כגון : זמן הבחינה , מקומה והמשגיח בה . במהלך השיעור יידעה המורה את התלמידים לגבי הצעדים שננקטו כדי להבטיח את הפעלת ההתאמות . כיתה זי : היעד עבור תלמידי כיתה ז ' מתמקד ברכיב המיומנויות בסינגור עצמי ומטרתו להעביר בהדרגה את האחריות אל התלמידים . יעד זה נרשם בתכנית הלימודים היחידנית של התלמיד . כרטיס ההתאמות האישי כוסה בפלסטיק שקוף כדי לשמרו מבלאי מהיר , וזאת מכיוון שנעשה בו שימוש תכוף , והוא נשמר

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר