תכניות הנחיה לסינגור עצמי לתלמידים

עמוד:190

תכניות הנחיה לסינגור עצמי לתלמידים תכניות ההנחיה עבור תלמידים עם לקויות למידה נבנו כתכניות התערבות מחקריות או פורסמו כתכניות מסחריות . יש מביניהן המתמקדות בסינגור העצמי של תלמידים עם לקויות למידה לקראת השתתפותם בבניית התכנית החינוכית היחידנית שלהם , והאחרות הן תכניות כלליות יותר ועוסקות בסינגור עצמי לקראת קידום צרכיו של הלומד במערכת החינוך בכלל . להלן יוצגו בפירוט ארבע תכניות המיועדות לתלמידים עם לקויות למידה , והן : . 1 "מדריך לסינגור . 2 ; "עצמי תכנית . 3 ; Gates Chili תכנית A ; LEAD "להתחקות אחרי מסתרי לקות הלמידה . "שלך מ רר'ר לס'נגור > ' צמ' רבידי ופירסון ( Rabidea & Pierson , 2001 ) פיתחו תכנית מסחרית : "מדריך לסינגור עצמי , " הפונה בעיקר לתלמידים עם לקויות למידה . תכניתם מלווה בחוברת עבודה לתלמיד ובה משימות של מודעות עצמית וסינגור עצמי , כך שהתלמיד יכול לבצעה ללא עזרה . התכנית מציגה לפני הלומד חמישה יעדים : א . לדעת להסביר מדוע הוא לומד בחינוך מיוחד ; ב . להיות מודע ללקות האישית שלו ולהשתמעויותיה ; ג . להכיר את פרופיל הלמידה האישי שלו , כולל כוחות , קשיים וסגנון למידה ; ד . לתאר את ההתאמות וההקלות הנחוצות לו ולדעת לבקשן ; ה . להכיר את זכויותיו וחובותיו על פי החוק . כדי להשיג את היעדים הללו ערוכה התכנית בשמונה פרקי למידה . להלן פירוט התכנים :

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר