תכניות לקידום הכוונה עצמית

עמוד:187

הנחי הישירה לס ינגור עצמי הנחיה ישירה לסינגור עצמי מופיעה כבר בשנת 1978 במסגרת המרכז להערכה ולשיקום של ילדים בבית הספר לרפואה ע"ש אלברט איינשטיין באוניברסיטת ישיבה בניו יורק . בפרסומיו מכריז המרכז על מחויבותו "להגביר ולהבטיח את ההתפתחות האישית , ההכוונה העצמית וזכויות הפרט עם נכויות . "התפתחותיות מסקנות 'לגבי תכניות הנח'ה להכוונה עצמית מליאן ונבין ( Malian & Nevin , 2002 ) סקרו את הספרות המחקרית בנושא של מודלים ותכניות הנחיה לקידום הכוונה עצמית וסינגור עצמי אצל תלמידים עם מוגבלויות . הם מצאו כי מחקרים שבדקו את היעילות או את ההשפעה של הנחיה כזו השתמשו במגוון מתודולוגיות מחקר כמותיות ( ניתוח גורמים , ניתוח סטטיסטי של דיווחים עצמיים שאלוני ליקרט , מחקרי אורך ) ואיכותיות ( חקר מקרה , גישות תיאוריות , ראיונות . ( הסקירה הובילה אותם לשש מסקנות לגבי תכניות הנחיה להכוונה עצמית : . 1 הכוונה עצמית היא תופעה התפתחותית , שביטוייה משתנים במהלך חייו של האדם . . 2 הכוונה עצמית היא תופעה אקולוגית , המתגלה כשהאדם נמצא בקשרי גומלין עם סביבתו : הוא פועל בסביבה והיא מעצבת את תגובותיו . לפיכך מדובר בתהליך הניתן להוראה . . 3 הכוונה עצמית היא התנהגות רצויה . ניתן למדוד אותה והיא נמצאת במתאם עם מרכיבים של הצלחה בבגרות . מכאן ההמלצה למורים לכלול בתכניות החינוכיות היחידניות של תלמידיהם גם יעדים שיקדמו התנהגות של הכוונה עצמית . . 4 הכוונה עצמית מאופיינת על ידי התנהגות אוטונומית והתנהגות של ויסותעצמי . אין זו תכונת אופי קבועה , אלא היא משתנה על פי המצב וההקשר . . 5 רמת ההכוונה העצמית יכולה לנבא את מידת ההצלחה של תלמידים עם מוגבלויות במעבר שלהם מהמסגרת הלימודית אל החיים הבוגרים . תלמידים עם מוגבלויות המראים רמה גבוהה של הכוונה עצמית נוטים להצליח יותר במעבר שלהם למסגרות המשך , בהשוואה לתלמידים עם מוגבלויות שלא רכשו מיומנויות אלו . . 6 הכוונה עצמית של לומדים עם מוגבלויות מתפתחת גם בעקבות פעולות מצד בני משפחה , מורים ואנשים אחרים במערכת החינוך .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר