תכניות לקידום הכוונה עצמית

עמוד:181

שיפגוש . תכניות כמו , ( 1993 Brolin , ) LCCE ( Serna & Lau-Smith , 1995 ) PURPOSE או "בכוחות עצמי" ( שושני , ( 1995 מנחות כך את הלומדים . הגישה השנייה דוגלת בלמידה יישומית , והיא ממוקדת במשימה . על פי גישה זו לא די בפיתוח כללי של מודעות עצמית , בהרחבת ידע או בלמידה שיטתית של כישורים . הנחיה בגישה זו יוצאת ממשימה מידית ומוגדרת שבה יפעל הלומד , ומכלילה בביצוע המשימה את האימון בכלשורים השונים . הנחיית הכישורים נעשית תוך כדי ההכנות לביצוע המשימה . תכניות כמו ( Martin & Huber Marshall , 1994 ) ChoiceMaker או התכנית של דורלק ושותפיו ( Rose & Bursuck , 1994 Durlak , ) בנויות על פי גישה זו , כשבפני התלמיד עומדת המשימה של ניהול ישיבת תח " י . דרכי הוראה מרבית התכניות משלבות הוראה קבוצתית עם למידה פרטנית . נעשה בהן שימוש רחב בדיונים קבוצתיים המשולבים בתרגילי סימולציה ובמשחקי תפקידים , בצפייה בסרטים ובשיתוף חברי הקבוצה בחוויות אישיות . בלמידה הפרטנית הלומדים מונחים למודעות עצמית לכוחות , לקשיים , לנטיות ולצרכים אישיים , תוך מילוי שאלונים ודפי בקרה אישיים , בתחומים מגוונים , כמו "מפת הקשרים שלי" בתכנית "בכוחות עצמי" ( שושני , , 1995 יחידה , ( 5 ועד להערכת הניהול של פגישת התח"י . ( Raising Special Kids , 2001 ) תכנית ל"ב 21 ( רייטר , שלומי וצדר , ( 2001 מציגה דרך הוראה ייחודית הנקראת " מודל ההפנמה , " המוטמעת במכלול תוכני הלימוד ועל ידי כלל צוות המורים . " מודל ההפנמה " כולל שישה שלבים : . 1 שלב הפתיחה - חוויה אישית : בירור מידת ההתחברות של התלמיד אל החוויה , והמשמעות שיש לחוויה בעיניו . תפקיד המורה הוא לאפשר לכל לומד להעלות בפני הקבוצה חוויה פרטית , ולהזמין את הקבוצה להגיב לדבריו . העלאת החוויה נעזרת במשחקי סימולציה , בצפייה בסרטים , בצפייה בתמונות ובתיאור אירועים אמיתיים של הלומדים . . 2 שלב הדיון : בשלב זה מבודדים את המרכיבים השונים של החוויה הפרטית ( מי היה מעורבל איפה , מתי , איך ולמה ? מה היו התנאים שהובילו לאירוע . (? כמו כן מועלים ונבחנים פתרונות שונים . תפקיד המורה הוא להקנות ידע חדש , להבהיר מושגים חדשים , לאמן בפתרון בעיות וללמד נורמות וערכים מקובלים .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר