תכניות לקידום הכוונה עצמית

עמוד:174

א . קהילה לומדת : להיות עם הכוונה עצמית משמעו שהתלמיד והמורה כאחד הם בבחינת לומדים בתהליך מתמשך , ולכן יש לעודד את המורים בתכנית ללמוד יחד עם התלמידים כדי לשפר את ההכוונה העצמית . ב . שימוש בהדגמה : הדגמה היא שיטת הוראה יעילה , והתכנית משתמשת בדגמים של תלמידים ומורים במהלך כל מעגל הלמידה . הדגם מציג את המיומנויות הנחוצות להצלחה כולל תכנון ותזמון הפעולה . כמו כן מוצגות התוצאות הצפויות שלה והאפשרות להשתתפות אמפתית בה . ג . למידה שיתופית : למידה יעילה מתרחשת באווירה לא תחרותית , המעודדת שיתוף בין הלומדים . כשלומד אחד מסייע לאחר ללמוד , ושניהם יחד לומדים את החומר . לכן התכנית מעודדת הוראת עמיתים ושימוש באסטרטגיות למידה שיתופיות . ד . למידה מיישמת : לא די בהרחבת ידע ובלמידת מיומנויות , אלא יש צורך ביישום הנלמד באווירה תומכת . עצם היישום של המיומנויות שנלמדו יכול לעודד הכוונה עצמית . ה . הוראה מכילה : השתתפות בתכנית אינה מותנית בדרישות קודמות , זולת הרצון ללמוד ולצמוח . לפיכך , התכנית פתוחה לכלל התלמידים ומכבדת את הייחודיות של כל אחד . ו . השתתפות ותמיכה של בני משפחה וחברים : המשפחה יכולה לתמוך בהכוונה עצמית או לדכא אותה , ולכן בתחילת התכנית המשתתפים מזהים בני משפחה או חברים שיכולים לסייע להם להיות עם הכוונה עצמית . הפעילויות בתכנית מאפשרות לבן המשפחה / לחבר ללמוד איך להיות תומך , ואילו למשתתף עצמו הן מסייעות לדעת איך להשתמש בתמיכה זו . ז . כוחה של הקשבה : כשמקשיבים לאדם נותנים לו תחושה שהוא חשוב ומוערך . זוהי התנסות מעצימה , הבונה הערכה עצמית ומגבירה את המוטיבציה ללמוד ולקחת סיכונים . בקכוצה קטנה ניתן לעודד הקשבה וביטוי עצמי . התלמיד יכול לשאול שאלות , ל יתף' .: אחרים בהתנסויות , לשוחח על מה שנלמד , לחפש תמיכה ולהציע סיו ע לאחר . בתכנית זו הלמידה נעשית בקבוצות קטנות . המפגשים בקבוצות גדולות הם רק לשם מתן הנחיות כלליות וכדי לאפשר לתלמידים לשמש מודל לשאר בני כיתתם על ידי שיתופם בדיווח על עשייה והישגים . ח . הוראה בצוות : את התכנית מנחה צוות של אנשי מקצוע , הכולל מורה בחינוך המיוחד , מורה בחינוך הרגיל ואיש צוות נוסף ( כמו יועצת חינוכית , עובדת

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר