תכניות לקידום הכוונה עצמית

עמוד:172

א . 0 'הב ו 0 האקולוגי מרבית התכניות נבנו על בסיס סקירת ספרות , ראיונות וסקרים , המתייחסים לאנשים עם צרכים מיוחדים ולאנשים ללא צרכים כאלה וכן לאנשים נוספים מהקהילה ( מורים , נותני שירותים , הורים , מעסיקים וכדומה , ( עמם נפגשים צרכני התכנית . ביסוס התכנית על הסביבה האנושית המקיפה את הצרכנים נותנת לתכנית תוקף אקולוגי . אחת התכניות הבולטות בביסוס האקולוגי שלה היא " תכנית המודל" של פילד והופמן . ( Field & Hoffman , 1994 ) " תכנית המודל" פותחה במהלך שלוש שנות מחקר , וכללה יותר 1500-מ תצפיות ומעל 200 ראיונות עם אנשים עם צרכים מיוחדים ובלעדיהם . קבוצת מומחים משלוש מדינות ( כולל צרכנים , הורים , מחנכים ומספקי שירותים ) עיינה במודל והציעה הצעות לשיפורו , נוסף לכך התקבלו הערות ממומחים ברחבי ארה '' ב . המודל מבוסס על ההגדרה של הכוונה עצמית כ '' יכולת של היחיד להגדיר ולהשיג מטרות , המבוססות על ההכרה וההערכה של האדם את עצמו " ( שם : . ( 159 ב '' תכנית המודל" נטען שאפשר לקדם הכוונה עצמית או לעכב אותה על ידי גורמים הנמצאים בשליטת האדם ( כמו ידע , ערכים ומיומנויות ) ועל ידי משתנים חיצוניים-סביבתיים ( כמו הזדמנויות לבחור או תמיכה מאנשים המשמעותיים לאדם . ( אם כי המודל מכיר בחשיבותם של משתנים סביבתיים , הוא מתמקד בעיקר כגורמים שבשליטת האדם , כלומר : בידע ובמיומנויות המאפשרים לאדם להיות עם הכוונה עצמית , בסביבות שבהן יש רמות שונות של קבלה ותמיכה . " תכנית המודל" של פילד והופמן ( Field & Hoffman , 2002 ) מתייחסת לגורמים קוגניטיביים , רגשיים והתנהגותיים המטפחים הכוונה עצמית , ולה חמישה מרכיבים מרכזיים : . 1 דע את עצמן : לדעת את עצמך משמעו להכיר את הכוחות , את נקודות החולשה , את הצרכים וההעדפות האישיות . גם החלומות של האדם לגבי העתיד מייצגים את מה שחשוב ובעל ערך עבורו . ידע זה מסייע לאדם לכוון את דרכי הפעולה האישיות שלו . . 2 הערך את עצמן : הערכה עצמית מחייבת את האדם לקבל את עצמו . אין משמעו שהאדם מרוצה ממה שהוא , אך משמעו שהאדם יכול לקבל ולהעריך את חוסר השלמות שבו , כולל הכרה במוגבלויות ובחולשות אישיות . ההכרה שמצב כזה הוא אנושי מאפשרת לזהות את ההשפעה של החולשות והמגבלות האישיות על חיי היחיד , וגם לאתר את המיומנויות שניתן לפתח כדי

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר