תכניות לקידום הכוונה עצמית

עמוד:168

משכורות גבוהות יותר בהשוואה לעמיתיהם עם הכוונה עצמית נמוכה . שלוש שנים לאחר סיום הלימודים הצליחו הלומדים עם ההכוונה העצמית הגבוהה יותר להשיג הטבות רבות יותר במקום העבודה שלהם ולעבור למגורים עצמאיים , בהשוואה ללומדים עם הכוונה עצמית נמוכה Wehmeyer & Schwartz , ) . ( 1997 מחקרים שבחנו את התוצאות של תכניות לקידום הכוונה עצמית מדווחים כי הכוונה עצמית ניתנת לטיפוח , וכי תכנית חינוכית טובה כזו מקדמת את הכישורים הבאים : ( Algozzine , Browder , Karvonen , Test & Wood , 2001 ) . 1 הצבת יעדים אישיים ; . 2 פתרון בעיות הניצבות כמכשול בפני השגת היעדים האישיים ; . 3 בחירה מתאימה , המבוססת על העדפות ותחומי עניין אישיים ; . 4 השתתפות בהחלטות בית-ספריות , שיש להן השפעה על איכות חיי הלומד ( כמו קביעת התכנית החינוכית היחידנית ;( . 5 סינגור עצמי בנושאים הנוגעים לאיכות החיים בבית הספר ולהצלחה האישית ; . 6 יצירת תכניות פעולה להשגת היעדים האישיים ; . 7 ניהול וויסות עצמי של הפעולות היומיומיות בבית הספר ; . 8 שימוש בתהליכים של פתרון בעיות וקבלת החלטות כדי לזהות בעיה , לאסוף מידע , למנות ולשקול חלופות , להתייחס ליתרונות ולחסרונות , לבחור וליישם פתרון ולהעריך את יעילותו . אמנם מרבית התכניות המדווחות בספרות פעלו בחטיבה העליונה של בית הספר העל יסודי , אך ראוי שתכניות כאלו יפעלו גם בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים , ויוטמעו כתכניות הלימודים השונות . דול , סנדס , ווהימאייר ופאלמר ( Doll , Sands , Wehmeyer & Palmer , 1996 ) זיהו פעילויות מותאמות-גיל , המקדמות את הכישורים המרכזיים בהכוונה עצמית לתלמידים עם צרכים מיוחדים , ואלו הן : פעילויות המתאימות להתחלת בית ה 00 ר היסודי מספקות לתלמידים הזדמנויות לבחור , ומלמדות אותם שברוב מצבי הבחירה יש יותר מחלופה אחת . מספקות לתלמידים משוב לגבי התוצאות של הבחירה שעשו , ומבהירות להם את הקשר בין הבחירה לתוצאותיה .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר