פרק 10 תכניות הנחיה

עמוד:167

תכניות לקידום הכוונה עצמית לתלמידים עם הכוונה עצמית יש סיכוי רב יותר להצליח כמבוגרים , ואנשים עם מוגבלויות חוזרים ומבטאים את החשיבות של הכוונה עצמית להגברת הערך העצמי שלהם . ( Ward , 1996 ) מעקב אורך אחר תלמידים עם לקויות למידה ואחר תלמידים עם פיגור שכלי הראה , כי לבעלי הכוונה עצמית גבוהה היה סיכוי כפול למצוא תעסוקה במהלך השנה הראשונה שלאחר סיום לימודיהם , והם גם הרוויחו פרק 10 תכניות הנחיה פיתוח תכניות הנחיה לקידום הכוונה עצמית וסינגור עצמי תפס בעשר השנים האחרונות תאוצה רבה בתחום התכניות ללומדים עם לקויות למידה , בעיקר כשסוגיית המעבר של לומדים אלו מבית הספר התיכון למסגרות לימוד על תיכוניות ולעבודה בקהילה הפכה לסוגיה מרכזית לדיון ולשינוי . תלמידים ובני משפחותיהם , סטודנטים עם לקויות למידה , אנשי חינוך ומספקי שירותים מגלים התעניינות בתכניות כאלו ומציעים להפעילן , בגלל תרומתן האפשרית לצמיחתם של אנשים עם לקויות למידה . במחקר של אברי ואגבין , ( 1993 Abery & Eggebeen , ) למשל , נמצא שתלמידים עם לקויות למידה חסרו בצורה משמעותית את המיומנויות החשובות לפיתוח הכוונה עצמית גבוהה , יחסית לבני גילם ללא הלקויות . התלמידים שנחקרו היו במעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה והיעדר שליטה במיומנויות הנדרשות להכוונה עצמית בכלל ולסינגור עצמי בפרט הציב אותם בעמדה נחותה באשר להשגת מאווייהם . בתגובה לממצאים אלו פנו אנשי מקצוע שונים והדגישו את חשיבות השילוב של תחומים אלו בתכניות הלימודים לתלמידים עם לקויות למידה . בספרות המקצועית התפרסמו תכניות הנחיה שונות , חלקן מיועדות לטיפוח הכוונה עצמית ( הכוללת מרכיב של סינגור עצמי ) ואחרות המתמקדות בלעדית בסינגור עצמי . פרק זה יתאר את שני הסוגים הללו של תכניות ההנחיה , ויכלול : . 1 תכניות לקידום הכוונה עצמית . 2 הנחיה ישירה לסינגור עצמי לתלמידים ולסטודנטים

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר