קידום ייחוסים פנימיים-נשלטים ותכנית "הדיאלוג הייחוסי"

עמוד:166

הדיונים על אירועים כיתתיים ( לימודיים או חברתיים ) התנהלו אחת לשבוע במהלך שנת הלימודים . בהתחלה שימש האירוע הכתוב שהציגה המורה בסיס לדיון , אך במהלך השנה החלו התלמידים ליזום תיאור של אירועי אמת שהם ( או חברים שלהם ) התנסו בהם , וביקשו לנהל דיון כיתתי על האירוע . תכנית הדיאלוג הייחוסי שהוצגה לעיל היא תכנית רב ממדית , שזירת הפעולה שלה היא תחומים לימודיים וחברתיים . התכנית עוסקת לא רק בשינוי ייחוסים של התלמידים , אלא גם מדגישה את החשיבות בהעמקת אמונות המורה שייחוסים סיבתיים שבשליטת הלומד עשויים לכוון אותו ללקיחת אחריות אישית . המורה משמש כמתווך למידה של התלמידים שלו . הוא מעודד שליטה על רפרטואר נרחב של אסטרטגיות , מעורר אסטרטגיות מקדמות , מכוון לבחירת האסטרטגיה המתאימה ביותר בהקשר המסוים , מציע להפעיל את האסטרטגיה ולהיות אחראי לבקרה עצמית . מתוך תצפיות בכיתה על פעילות התלמידים ועל המשוב החינוכי-הייחוסי של המורים , עיון בדפי דו-השיח ובפרוטוקולים של שיח אודות האירועים , בולטים השינויים בדגמי הייחוס של התלמידים . במהלך שנת הפעילות ניכרה התכנסות במספר הייחוסים שהתלמידים מנו , ובלטה התמקדות גוברת בייחוסים שבשליטת הלומד . פחתו הייחוסים לגורמים יציבים ( כמו יכולת ) וגברה ההתייחסות להשקעת מאמץ , תשומת לב והתמדה . כמו כן הועלו אסטרטגיות אישיות , המאפשרות התקדמות לימודית , כמו : איך להיות קשוב בשיעור , איך לסכם חומר לימודי , איך להספיק ולרשום את ההערות החשובות של המורה במהלך השיעור עצמו , איך להגיע בזמן לבית הספר , איך להספיק להכין את כל שיעורי הבית , איך להתכונן למבחן , איך לענות על המבחן עצמו , איך לפנות למורה או לחבר בבקשת הנחיה ועזרה , איך לסנגר על הצרכים האישיים שלי , איך להיות מוזמן למסיבה , איך להפסיק התנכרות של חברים לכיתה , ועוד . כל עיצוב מחדש של ייחוסים סיבתיים של תלמידים ראשיתו במודעות המורה לייחוסים האישיים שלה . תגובות המורים התמקדו בהתחלה בייחוסי מאמץ אתה" ) צריך להשתדל יותר , (" אך בהדרגה הם כללו יותר ייחוסי אסטרטגיה . כדי לסייע לתלמידים לעשות העברה מתחום למידה אחד לאחר , הנחתה המורה את התלמידים ליישם את האמונה של "מאמץ + אסטרטגיה" בתחומי למידה מגוונים , ותוך תיאום עם מורים נוספים . מערך התמיכה לתלמידים היה נרחב וכלל את מורת-הכיתה של התלמידים עם לקויות הלמידה , וגם את המורים המקצועיים השונים ( כמו המורים לחינוך גופני , לביולוגיה או לאנגלית . ( כך הפכה התכנית הרב ממדית של הדיאלוג הייחוסי לתכנית המקיפה את כל ההוויה הבית-ספרית של התלמידים .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר