קידום ייחוסים פנימיים-נשלטים ותכנית "הדיאלוג הייחוסי"

עמוד:165

יצחק : זה בטח קשור לכיתה גרועה כי הם אחר לא קיבלו אותו לחבורה . משמעותי מורה : רוני לא אחראי להתנהגות של קבלת אחריות הילדים ככיתה , אכל הוא אחראי אישית ( 2 ) לעצמו . לכן חשוב לנו להתמקד במה שהוא יכול לעשות כדי לבסס את שימוש המעמד שלו בכיתה . העליתם כבר כמה באסטרטגיה ( 5 ) רעיונות טובים , כמי : להיכנס לוועדת טיולים או לוועדת ספורט , או לעזור פירוט מילולי ( 6 ) לתלמידים אחרים בכיתה . הוא יוכל להיכנס למועצת התלמידים או לקבוצת הכדורסל בזכות המעשים שלו . בואו נציע לרוני הצעות נוספות , מה כדאי לו לעשות הפניית שאלה כדי לא להיות בודד בכיתה ? מנחה ( 7 ) השיחה הכיתתית הזו התנהלה עם קבוצת תלמידים עם לקויות למידה בכיתה ה . המורה בחרה לדון איתם באירוע הזה , בהיותו אותנטי ורלוונטי לצרכים הרגשיים-חברתיים שלהם . חלק מתלמידי הכיתה עברו אליה מבתי ספר אחרים וגם הם הרגישו עדיין בודדים ולא מוערכים כראוי . תפקיד המורה היה להנחות את התלמידים לשקול כיצד רוני יכול לקבל עליו אחריות אישית כדי לשנות את מעמדו החברתי בכיתה . ייחוסים אחדים שהוצעו על ידי התלמידים היו ייחוסים פנימיים לא נשלטים הוא" ) היה חתיך , (" או ייחוסים חיצוניים לא נשלטים הכיתה" ) גרועה , (" אך המורה אינה מקבלת ייחוסים לא נשלטים , ומנחה בהתמדה את התלמידים לשקול מעשים אישיים העשויים להוביל להצלחה : "מה רוני צריך לעשות כדי שהילדים יכירו אותו ויתייחסו אליו "? ההערות של המורה במהלך הדיון הן בעיקר הערות העוסקות בקבלת אחריות אישית להצלחה או לכישלון ( מרכיב ייחוסי , ( 2 הפניית שאלה מנחה לתלמיד על סיבות של כישלון ושאלה מנחה לגבי הדרך שבה ניתן לנקוט כדי ליצור הצלחה ( מרכיב ייחוסי . ( 7 היא גם מסכמת ומפרטת באופן מילולי את האסטרטגיות שהתלמידים הציעו לנקוט ( מרכיב ייחוסי . ( 6 במהלך הדיון המורה מסכמת מדי פעם את הרעיונות שהעלו התלמידים לגבי אסטרטגיות פעולה ספציפיות העליתם" ) כבר כמה רעיונות טובים & להיכנס לוועדת טיולים או לוועדת ספורט , או לעזור לתלמידים אחרים בכיתה (" . ומבקשת חשיבה ממוקדת על אסטרטגיות נוספות : "בואו נציע לרוני הצעות נוספות , מה כדאי לו לעשות כדי לא להיות בודד בכיתה . "? בסיוע ההנחיה של המורה התלמידים מצליחים להתמקד באסטרטגיות פעולה שיכולות לסייע לרוני להיות אהוד בכיתתו .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר