קידום ייחוסים פנימיים-נשלטים ותכנית "הדיאלוג הייחוסי"

עמוד:148

בשיעורים ? מה עשית כדי לשתף אותה ? ההדגשה היא שזוהי האחריות האישית של המורה לא לאבד את העשתונות , או לשתף את התלמיד יישום של אסטרטגיות הוראה יעילות יצמצם את תחושת הכישלון ויעמיק את ההצלחה האישית . ב . n'v' / IT qT כדי לעודד דיאלוג ייחוסי בין התלמיד למורה פותח כלי הנקרא ; דף דו שיח . הכלי עבר גלגולים שונים והותאם לאוכלוסיות תלמידים מגוונות . בבסיסו עומד דיאלוג ייחוסי בין התלמיד למורה , ולפיכך הוא נקרא "דף דו . "שיח מטרת הדיאלוג היא לקדם ייחוסים סיבתיים המתמקדים באחריותו האישית של התלמיד להישגיו . להלן תיאור הכלי והשימוש בו ( לפירוט נוסף ראו . ( Kozminsky & Kozminsky , 2002 אחת ל 4-3 שבועות מתבקש כל תלמיד למלא את דף דו השיח . התלמיד מתאר בו שני אירועים אמיתיים , שבהם התנסה במהלך השבוע האחרון : . 1 תיאור אירוע של הצלחה ( במה הצלחתי השבוע . 2 (? תיאור אירוע של כישלון ( במה לא הצלחתי השבוע . (? לאחר תיאור כל אירוע , מתבקש התלמיד להסביר למה הוא מייחס את ההצלחה ( למה הצלחתי (? ולמה הוא מייחס את הכישלון שתיאר ( למה לא הצלחתי . (? . 3 התלמיד כותב איך לדעתו הוא היה יכול להפוך את השבוע הזה למוצלח יותר . כוונתו של פריט זה בדף דו השיח היא לבחון את האסטרטגיות בפוטנציה שהתלמיד מודע להן ואשר עשויות , לדעתו , לקדם אותו , אך הוא לא השתמש בהן בפועל באירועים שתיאר . A לאחר שהתלמיד משלים את הפריט השלישי בדף , נאספים כל דפי דו השיח של תלמידי הכיתה , ודברי כל תלמיד זוכים לתגובה אישית בכתב של המורה . . 5 עם השלמת התגובות מחזיר המורה את הדפים לתלמידיו . כל תלמיד מעיין בדברי המורה ומשיב עליהם . בשנה הראשונה של יישום התכנית הסתיים הדף כתשובה זו של התלמיד . הגרסה המשוכללת של הדף כוללת גם פריט נוסף , פריט -. 6 . 6 שבוע לאחר שהתלמיד עיין בדברי המורה והשיב עליהם , הוא מקבל שוב את דף דו השיח שמילא . הפעם התלמיד מגיב לפריט , 6 ובו הוא מתבקש לדווח "איך השתמשתי בהצעות מדף דו . "השיח הדיווח הזה מבהיר לתלמיד את חשיבות היישום , ואילו למורה הוא משמש אמצעי בקרה לפעולות שהתלמיד אמנם נקט כדי לקדם את הישגיו .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר