פיתוח תחושת מסוגלות עצמית ותכנית "חבר וירטו@לי"

עמוד:143

התרומה ע \ ל פיל"לות חבר ו'ר 0 ו לי' @ 'לתחושת המסוגלות \!/ jvonyn ל הת'למ'ד'ם על פי עדויות התלמידים ומורי הכיתות יש לפעילות חבר וירטו @ לי תרומה רגשית , חברתית ולימודית עבור התלמידים המשתתפים בה באופן רציף . העדויות מתייחסות לאספקטים של שיפור המסוגלות העצמית . ההכרה והמודעות העצמית של התלמידים גוברות , והם מתחילים לראות את עצמם קודם כל כבני אדם עם רצונות ותחומי עניין . לקות הלמידה הופכת בעיניהם רק לאחד ממאפייניהם האישיים , ובהתכתבות האלקטרונית הם מדגישים פחות את היותם תלמידי " הכיתה , "המיוחדת ויותר את הישגיהם בכלל , ואת הישגיהם בתחום התקשוב בפרט . נוסף על כך , התלמידים מעידים בגאווה רבה , כי מתחזק מעמדם בקרב בני משפחתם אבא" ) שלי מספר לכולם שאני היחידה במשפחה שיודעת להשתמש באינטרנט ולכתוב . ( "מכתבים על פי עדות מורי הכיתה , המעמד החברתי של התלמידים שהשתתפו כפעילות זו השתפר . אלו מהם המשולבים גם בשיעורים בכיתות רגילות החלו לתפוס מעמד של "מביני מחשב " והס נקראו על ידי חבריהם לבוא לעזרתם בשימוש כמחשב . התלמידים מרגישים שיפור במיומנויות המחשב שלהם , והס מציינים בכל פורום אפשרי , שגם הם , כמו תלמידים אחרים , יודעים להשתמש במעבד תמלילים ובדואר אלקטרוני , וגם הם יודעים לצרף חומר מהאינטרנט למכתבים אלקטרוניים ( קומיקס , ברכת יום הולדת או גלויה . ( חלק מהמורים מציינים כי בזכות הפעילות הזו הם עצמם למדו על היכולות של תלמידיהם , יכולות שלא היו ערים לחלקן קודם לכן . פעילות חכר וירטו @ לי מאפשרת לתלמידים לעסוק בפעילויות קריאה-כתיבה , תוך התכתבות בדואר אלקטרוני עם סטודנטים , ולחוות בהן הצלחה . במהלך הפעילות התלמידים עדים לתוצאות חיוביות של פעולתם : הם מצליחים לכתוב ולשלוח מכתבים אלקטרוניים וגם מצליחים לקבל מכתבים ולקרוא אותם . ההתנסות האישית החיובית הזו תורמת להגברת תחושת המסוגלות העצמית שלהם ולאמונה שגם הם יכולים להשתמש ביעילות במחשב . הם נלהבים למשימה ומוכנים להתמיד בה עד סיום כתיבת המכתב ושליחתו . הם מקבלים משוב חיובי מהמורים ומהחברים שלהם לגבי יכולתם לבצע משימה , כמו התכתבות בדואר אלקטרוני , אותה הם שופטים כמשימה קשה . הסיוע שהם מקבלים מגורמים חיצוניים ( מורי הכיתה ועמיתיהם ) מכוון מראש להיות סיוע מינימלי , הנענה רק לבקשה מפורשת של התלמיד לסיוע , ומתמקד רק בפן שבו התלמיד מבקש להסתייע . הפעילות של חבר וירטו @ לי מגבירה גם את הנכונות שלהם לעסוק

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר