פיתוח תחושת מסוגלות עצמית ותכנית "חבר וירטו@לי"

עמוד:139

השתייכות לקבוצות נבחרות ( קליקות , ( יציאה לבילוי עם בני המין השני , זיהוי על ידי אחרים במקומות ציבוריים והתעלמות מכוונת מבעלי סטטוס נמוך . . 2 פיתוח יכולות קוגניטיביות : השגת יעד זה תאפשר למתבגר למלא את הדרישות של סביבת הלמידה בבית הספר העל-יסודי . באמצעותן הוא יוכל לרכוש ידע , מיומנויות ואסטרטגיות למידה , שישמשו אותו לאורך חייו . השגת שני היעדים האלו היא משימה לא פשוטה עבור תלמידים מתבגרים עם לקויות למידה . לרבים מהם יש יכולות תקשורתיות דלות וקשיים במיומנויות חברתיות וביצירת קשרים עם בני הגיל שלהם . ( Haager & Vaugen , 1995 ) הם פחות מקובלים על חבריהם וזוכים לפחות תשומת לב מהם , ( 1986 Craig & Gallager , ) וגם מתקשים להסתגל לצרכים ולרגשות של הנמען . ( Bliss , 1992 ) הקושי של מתבגרים עם לקויות למידה להשתלב ב"אינטראקציות אסטרטגיות " מוביל אותם לסטטוס חברתי נמוך יותר ועשוי לבודד אותם חברתית . המחסור בחברים משאיר אותם ללא תמיכה רגשית , החשובה כל כך לפיתוח תחושת הזהות האישית שלהם , והוא אף מונע מהם התנסויות המקדמות כישורים של תקשורת בין-אישית ( מרגלית , . ( 1996 היעד השני עוסק בפיתוח יכולות קוגניטיביות , יעד שעלול להתעכב בגלל לקויות הלמידה שלהם . דשלר ושותפיו ( Deshler , Schumaker & Lenz , 1984 ) טוענים , כי עבור תלמידים רבים בעלי לקויות למידה , ההתקדמות הלימודית עלולה להיפסק במהלך שנות הלימוד בבית הספר [ דיווחים דומים נמצאים גם במחקריה של בנדר . [( Bender , 1985 )] כשהם מגיעים לכיתה ט' לערך , רובם עלולים לגלות פלאטו , ( היעדר שינוי , ( בהישגי הקריאה שלהם . כלומר , הם מגיעים בממוצע לרמת קריאה של כיתה ה-ו , ואז נעצרת התקדמותם במיומנויות הקריאה , מה שגורר הרחבת פער משמעותית עוד יותר בינם לבין תלמידים רגילים . היעדר שליטה במיומנויות בסיסיות של קריאה וכתיבה לא מאפשר להם להרחיב ארי הידע באופן עצמאי בתחומי תוכן שונים ולהשתמש בכתיבה להדגמת ידע זה . ( Fhren , 1994 ) יש הסברים שונים לתופעת הפלאטו הזו בהישגי הקריאה , אך אין ספק שהקשיים הלימודיים וחוויות הכישלון המתמשכות מפחיתות את המוטיבציה הלימודית של התלמידים האלו ומקטינות את נכונותם להמשיך ולשפר את הקריאה . חלקם אף עלולים לסרב בתוקף לכל מגע עם השפה הכתובה , שכן מגע זה מזכיר להם את הלקות שאיתה הם מתקשים להתמודד ואת התחושה של כישלון מתמשך . תקשורת-מתווכת-מחשב בהשתתפות אנשים עם מוגבלויות יכולה לשמש לצרכים שונים . פרויקט החונכות האלקטרונית של אוניברסיטת וושינגטון נקרא . DO-IT : Disabilities , Opportunities , Internetworking , and Technology -

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר