מיומנות של בניית היגדי סינגור עצמי

עמוד:136

המקרה הבא מדגים את שלושת היגדי הסינגור העצמי : להלן הסבר לכל אחד מהיגדי הסינגור העצמי : ה'גד ראשון : ההיגד החיובי למשפט ההתחלה בסינגור העצמי יש מסר חיובי , ובאמצעותו הלומד מביע את המוטיבציה האישית שלו להצליח . תפקיד ההיגד הזה למקד את תשומת הלב של הנמען ולהבליט בפניו את הרצון הכן של הלומד לשפר את פני הדברים . אין הכוונה כאן , למשל , לשבח מורה על טיב ההוראה שלה , כי ההיגד החיובי מתייחס ללומד עצמו ולנכונות שלו להתקדם . דברי הלומד בהיגד הראשון עשויים להישמע כך "-. אני רוצה להיות בטוח שאני אעשה את העבודה על פי ההנחיות . "שלך כלומר , ההיגד הראשון בדברי הסינגור העצמי הוא ההיגד החיובי . היגד שני : הבהרת הקושי במשפט זה הלומד מבהיר , כיצד הנושא הנדון מהווה עבורו בעיה וכיצד זו משפיעה על התנהגותו הנוכחית ועל הישגיו . דברי הלומד בהיגד השני עשויים להישמע כך : ... " אבל קשה לי לזכור את ההנחיות , כשהן ניתנות בעל-פה . " כלומר , ההיגד השני בסינגור העצמי כולל את תיאור הבעיה וכיצד היא משפיעה על התנהגותו כרגע .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר