מיומנות של בניית היגדי סינגור עצמי

עמוד:135

מיומנות של בניית היגדי ס ינגור עצמי פרנסיס יואן ( Yuan , 1994 ) מתארת את המיומנות של בניית היגדי סינגור עצמי . היא כוללת במיומנות זו שליטה על רצף של שלושה היגדים : . 1 היגד חיובי שבו התלמיד / הסטודנט מביע רצון להשתפר ; . 2 תיאור הבעיה והדרך שבה היא משפיעה על ההתנהגות כרגע ; . 3 בקשה לשינוי ספציפי והצעת אסטרטגיה . כאמור , תכנית ההתערבות שפיתחו סנז דה אסדו ליזרגה ושותפיה ( Lizarraga et al ., 2003 Sanz de Acedo ) שיפרה באופן משמעותי את ההתנהגות האסרטיבית של תלמידים עם לקויות הלמידה ועם לקויות של קשב והיפראקטיביות . החוקרים מייחסים את ההצלחה בהפעלת התכנית לשימוש שלהם בארבעה עקרונות פסיכופדגוגיים : א . מכוונות הדדית : המורה והתלמידים ידעו והסכימו במשותף על מטרות התכנית . המורה סיפרה לתלמידים מה היא מצפה שהם ילמדו ואיך היא מתכננת ללמדם . היא אף ניסתה להביא את התלמידים לכך שהם יראו בהחלטות שלה החלטות שלהם ושירגישו שהם אחראים למטרות שנקבעו . ב . העברה ( טרנספר : ( העברה אינה תהליך אוטומטי אלא היא צריכה להיות יעד להוראה ישירה . כמהלך התכנית נעשה ניסיון מכוון לסייע לתלמידים להעביר את המיומנויות שנלמדו ממצב אחד למצב אחר . ג . ידע אסטרטגי : נעשה שימוש כדרכי הוראה מגוונות , בעיקר בשיטות של למידה שיתופית , מתן משוב והצגת מודל , ואלה הפכו תהליכי למידה סמויים לתהליכים גלויים . ד . סביבת למידה : הסביבה , שאופיינה על ידי אמון , שיתוף פעולה ומידה מסוימת של חופש , אפשרה לתלמידים לשאול שאלות פתוחות ולבטא את רעיונותיהם ואת רגשותיהם , ללא חשש מלעג .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר