ידע סביבתי: תנאים מקלים והתאמות לימודיות

עמוד:130

. 6 יש להשתמש בדרכי בחינה מגוונות ; מבחן בעל-פה , הקלטת תשובות , הכתבת תשובות , גיבוי תשובות כתובות בעזרת הרחבה בעל-פה , . 7 הארכת זמן יכולה לשפר תהליכי עיבוד וכתיבת התשובה . . 8 יש לקיים את המבחן במקום שקט וללא רעשי רקע המסיחים את הדעת . . 9 יש לקרוא את המבחן בקול לתלמידים הזקוקים לכך . . 10 יש לאפשר לתלמידים להשתמש בזמן המבחן במחשב עם מעבד תמלילים הבודק איות או במילון ( או לא להחשיב את שגיאות הכתיב בציינון המבחן . 11 . ( יש לאפשר לתלמידים להשתמש במחשבון בזמן הבחינה . תנא'ם מקלים והתאמות במהלך הלימודים ללומדים עם קש" קריאה : . 1 שימוש בספרי לימוד מוקלטים . . 2 שירותי הקראה . . 3 הקראת טופס המבחן בקול . . 4 שימוש בעזרי למידה כמו ראשי פרקים לשיעור ( הרצאה ) או לפרק בספר הלימוד ( מאמר , ( המאפשרים התמקדות בעיקר . . 5 הוספת זמן להשלמת דרישות הקריאה לשיעור ( לקורס . 6 . ( סימון נקודות המפתח בספר הלימוד . . 7 היענותו של המורה לבקשת תלמיד ( שתוצג לו מראש , ( שלא יידרש לקרוא בקול רם בשיעור . . 8 כשיש אפשרות , בחירה זהירה של קורסים , מבחינת עומס הקריאה בהם . . 9 השתתפות בקורסים לשיפור מיומנויות קריאה / למידה . . 10 מציאת חבר / מלמד , שיחזור עם המתקשה על החומר . . 11 לימוד כאזור שקט . תנא'ם מקלים והתאמות במהלך הלימודים ללומדים עם קש" כתיבה : . 1 לאפשר שימוש במעבד תמלילים עם מאיית ( בעברית ובאנגלית . 2 . ( לאפשר שימוש בתוכנות לתיקוני דקדוק ועריכה . . 3 לעזור לתלמיד לתקן שגיאות כתיב בעבודות להגשה . . 4 להקליט עבור התלמיד או לאפשר לו להקליט עבודות או הרצאות .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר