רכיבי הסינגור העצמי

עמוד:116

רכיבי r'n : y ? דע אישי : הידע שיש לאדם על עצמו , על צרכיו הייחודיים , קשייו , תחומי החוזק שלו ודרכי הפיצוי המתאימות לו . ידע זה כולל את הכרת הלקות ( מהי לקות למידה , מהם הגורמים ללקות , מהם הקשיים השכיחים בלקויות למידה , מהי אינטלגנציה , מה המשמעות של מושג ה " פער " בהגדרת לקות למידה ומהם "קשיים בתיהלוך מידע , (" זיהוי של סגנון הלמידה האישי , איתור דרכים לפיצוי על נקודות החולשה , הכרה כיצד התאמות יכולות לסייע לקשיים האישיים וכן מודעות לערכים אישיים וקבלה עצמית . ידע סביבתי : ידע על זכויות וחובות של האדם עם לקות הלמידה על פי החוק , הכרת משאבים הקיימים בסביבה הלימודית או התעסוקתית והכרת ההתאמות האפשריות . רביב המיומנויות : סינגור עצמי דורש מיומנויות , שיבטיחו את יעילותו כמו הצבת יעדים , בחירה וקבלה של החלטות , ויסות עצמי , פתרון בעיות , עבודה עם אחרים , תקשורת אסרטיבית ושימוש רהוט במבנה ובתוכן של היגדי הסינגור העצמי . האדם הוא ריבון לחייו והוא גם זה המחליט אם ואת מי ליידע לגבי הלקות שלו ומתי ואילו התאמות לבקש . עליו לדעת כיצד לבחון את החלופות להתנהגותו , לבחור מביניהן ולהחליט על דרכי הפעולה שלו . הוא גם צריך להיות מיומן ביידוע אחרים לגבי צרכיו האישיים וכיצד ניתן לקדמם , וכל זאת מבלי לפגוע באחר . רביב התכונות המוס'בצ'ונ'ות : תכניות הנחיה לסינגור עצמי בונות מסגרות למידה המטפחות תכונות מוטיבציוניות , ואלה משמשות דלק חיוני לפעולת הסינגור העצמי . בין תכונות אלו ניתן למנות : הכוונה עצמית , מסוגלות עצמית , הערכה עצמית וייחוסים סיבתיים פנימיים-נשלטים . התרשים הבא מציג ומפרט את שלושת הרכיבים הנדרשים לקידום סינגור עצמי אצל אנשים עם לקויות למידה : רכיבי הידע ( האישי והסביבתי , ( רכיב המיומנויות ורכיב התכונות המוטיבציוניות :

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר