הוויכוח על השפה ועל המונחים

עמוד:111

מפלה . במקומות אחדים בחוזר נכתב "תלמידים עם לקויות" או "תלמידים בעלי , "נכויות אך במקומות אחרים באותו חוזר היה שימוש במונחים כמו "תלמידים חריגים " ( חוזר מנכ " ל נ"ח 9 . ( ב , 1988 , ( עמ ' 5 ועמי 8 בהתאמה . ( בחוזר מנכ " ל תשסי'ג , העוסק בי'אוכלוסיות , "מיוחדות קיים כבר שימוש עקבי בשפה לא מפלה . ההתייחסות בחוזר זה היא אל "תלמידים בעלי צרכים , "מיוחדים "תלמידים בעלי לקויות , "קשות "בעלי פיגור בינוני וקשה , " או "כעלי הפרעות נפשיות קשות" ( חוזר מנכ " ל תשס '' ג ) 01 ) ב 1 , ( ביוני , , 2003 סעיפים . ( 3 . 1 , 1 . 2 בספר זה אני בוחרת להשתמש בשפה לא מפלה לציון אנשים עם לקויות למידה או עם מוגבלויות אחרות .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר