זכויות אדם והקמתן של התנועות לסינגור עצמי

עמוד:99

סעיף ; 3 בכל הפעולות הנוגעות לילדים ... תהא טובת הילד שיקול ראשון כמעלה . סעיף : 12 מדינות חברות יבטיחו לילד המסוגל לחוות דעה משלו את הזכות להביע דעה כזו בחופשיות בכל עניין הנוגע לו , תוך מתן משקל ראוי לדעותיו , בהתאם לגילו ולמידת בגרותו . סעיף : 13 לילד תהא הזכות לחופש ביטוי ; זכות זו תכלול את החופש לבקש , לקבל ולמסור מידע ורעיונות מכל סוג שהוא ללא התחשבות בגבולות , בעל פה , בכתב או בדפוס , בצורת אומנות או באמצעי אחר , לפי בחירת הילד . סעיף : 23 המדינות החברות מכירות בזכותו של ילד שכושרו הנפשי או הגופני לקוי ליהנות מחיים מלאים והוגנים בתנאים המבטיחים כבוד , מקדמים עצמאות ומקלים על יכולת השתתפותו הפעילה בחיי הקהילה . סעיף trtrr המדינות החברות מכירות בזכותו של הילד לחינוך , ומתוך כוונה להשיג זכות זו בהדרגה על כסיס הזדמנויות שוות ( א ) ידאגו כי יהיה חינוך יסודי חובה חינם פתוח לכל ; ( כ ) יעודדו את פיתוחן של צורות שונות של חינוך תיכון , לרבות חינוך כללי ומקצועי , יעשו אותן זמינות ונגישות עבור כל ילד ; ... ( ג ) ידאגו בכל האמצעים המתאימים כי השכלה גבוהה תהיה נגישה לכל על בסיס של כשירות ... סעיף : 1 ; 29 המדינות החברות מסכימות כי חינוך הילד יכוון : ( א ) לפתח את אישיות הילד , כישרונותיו ויכולתו הגופנית עד למיצוים המלא ; ( ב ) לפתח יחס כבוד לזכויות האדם ולחירויות היסוד , ולעקרונות הגלומים כמגילת האומות המאוחדות ... מטרתו של סינגור עצמי ללומד עם מוגבלות היא לסייע בקידום טובתו והאינטרסים האישיים שלו ( על פי סעיף 3 באמנה . ( בסינגור עצמי הלומד מחווה את דעתו בעניינים הנוגעים לו ( סעיף , ( 12 מבקש ומקבל מידע ורעיונות ( סעיף . ( 13 הוא פועל כך , כדי לקדם את זכותו להשתתפות פעילה ומלאה בבית הספר ( סעיף ( 23 ולמימוש זכותו לנגישות לחינוך , ללימודים ולהשכלה ( סעיף . ( 28 כל זה נעשה מתוך מטרה לאפשר ללומד שוויון הזדמנויות למיצוי אישיותו , כישרונותיו ויכולתו ( סעיף . ( 29 לדוגמה , הבקשה של לומד עם לקויות למידה לאפשר לו התאמות לימודיות נובעת מזכותו לחוות דעתו בענייניו כדי לקדם את הנגישות שלו ללימודים , תוך מיצוי יכולתו האישית והשתתפות מלאה בלימודים . גישת האדם במרכז והדרישה למימוש זכויות אדם עומדות בבסיס התנועות לסינגור עצמי של אנשים עם מוגבלויות . בהמשך יתוארו שלוש תנועות מרכזיות כאלו בארצות הברית : תנועת "אנשים תחילה , " "התנועה להכוונה עצמית" ו '' התנועה לסינגור עצמי . " לשלוש תנועות אלו אין סניפים ישראליים , אך הן

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר