זכויות אדם והקמתן של התנועות לסינגור עצמי

עמוד:98

. 3 זכויות כלכליות : הזכות לקניין החופש מרעב : הזכות לרמת חיים נאותה . 4 זכויות חברתיות : הזכות לעבודה הזכות לבריאות הזכות לדיור הזכות לביטוח לאומי הזכות להינשא ולהקים משפחה . 5 זכויות תרבותיות : הזכות לחינוך הזכות לקחת חלק בחיי תרבות בחמישים השנים האחרונות ועם הדרישה הגוברת לשוויון בין בני אדם , זכה רעיון זכויות האדם לתחייה מחודשת . קרנסטון הדגיש שהמילה "זכות" אינה מתייחסת רק לזכות חוקית , אלא כוללת גם "חזקה , "צודקת זכות מוסרית , של " מה שצריך להתקיים " ( קרנסטון , . ( 39 : 1991 בדיון על גבולות ההגנה על זכויות אדם , טוענת גביזון , כי זכויות האדם אינן מוחלטות ו " לעיתים ההגנה עליהן [ על זכויות האדם ] מתנגשת ברצון להגן על זכויות או ערכים אחרים" ( גביזון , . ( 32 : 1991 יש אמנם מעשים שהפגיעה שלהם באדם ובכבודו היא חמורה ושום שיקול לא יכול להצדיקם , אך יש מעשים שבהם הוגבלו זכויות אדם בשם ערכים של הגנה על הפרט . אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד הופצה בשנת , 1990 וגם מדינת ישראל חתמה עליה ( ראו פירוט האמנה בבן-גל , אלכסנדר , בנדור ורבץ , . ( 541 - 529 : 1992 אמנה זו מגדירה את זכויות היסוד של הילד ואת חובת המדינות לקיימן . קיימת זיקה קרובה בין זכויות הילד לבין זכויות האדם בכלל . סעיפים שונים באמנה זו עומדים בבסיס הזכות לפעולת סינגור עצמי של לומדים עם מוגבלויות , ובעיקר שבעת הסעיפים הבאים : סעיף 2 המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטת באמנה זו לכל ילד שבתחום שיפוטן , ללא אפליה משום סוג שהוא ...

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר