מתן שירותים על-פי גישת האדם במרכז

עמוד:95

בראשית שנות השמונים של המאה העשרים , ועם ראשיתן של תנועות השילוב , החלה להתפתח גישת האדם במרכז . ( Person-Centered Planning ) הגישה הזאת מתמקדת בחיי האדם כפרט , ועל בסיסה התפתחו מסגרות למתן שירותים , תכניות לימוד ופעילויות לטיפוח הכוונה עצמית וסינגור עצמי של אנשים עם מוגבלויות . כל אלו מדגישים את יכולתו של האדם לכוון את חייו , להכיר את זכויותיו וחובותיו , לעשות את הבחירות הקטנות והגדולות הנוגעות לחייו ולדבר בעד עצמו . גישת האדם במרכז היא דרך שונה להתבונן באדם עם מוגבלויות ולסייע לו . היא דורשת שינוי בסיסי בחשיבה ומעבר מיחסים של "שליטה " -ב ליחסים של "עוצמה בשיתוף" . ( power with ) קיים דגש על כך שעל תכנית העבודה לסייע לאדם להכיר את עצמו ולתמוך בו בבנייה של חיים , שבהם הוא מוערך ויכול להתחלק בכישוריו עם אחרים . הגישה דוגלת בכך שכל פעולה של אנשי מקצוע תהיה מבוססת על מה שחשוב לאדם מנקודת המבט האישית שלו ( האדם כמרכז , ( ולא על בסיס האינטרסים של המערכת , המספקת לו את השירותים ( המערכת במרכז . ( זה נעשה באמצעות הקשבה מתמשכת לאדם וגילוי מה שחשוב עבורו בהווה ובעתיד . בגישה זו כל פעולה היא משותפת לאדם שבמרכז , למנחה שלו , לחבריו ולבני משפחתו . הגישה כוללת חמישה אפיוני מפתח המבחינים בינה לבין גישות אחרות : . 1 האדם נמצא במרכז ; הגישה מעוגנת בעקרונות של זכויות האדם , עצמאות ובחירה . היא מצריכה הקשבה לאדם ומציגה לפניו אפשרויות אמיתיות לבחירה לגבי חייו ולגבי הסיוע שהוא מבקש . . 2 בני משפחה וחברים הם שותפים פעילים : הגישה מדגישה את היותו של האדם חלק מהקהילה ולא מתויג ומוצא מחוצה לה . ניתן ערך לתרומה של חברים והורים , תוך אפשרות למשא ומתן לגבי מה שרצוי , אפשרי או בטוח כדי לשפר איכות חיים . . 3 הפעילות משקפת את היכולות של האדם ואת מה שחשוב לו ; הגישה מציינת לאיזה סיוע האדם זקוק בהווה ובעתיד , והסיוע עצמו מותאם לבחירותיו . . 4 הפעילות מתבססת על מחויבות משותפת לפעולה של האדם עצמו , בני משפחתו ונותני השירותים ומכירה בזכויות של האדם , וזאת כדי לאפשר שינויים שהאדם בוחר בהם ושעשויים לשפר את איכות חייו . . 5 הפעילות מדגישה את הדמיון בין אנשים , וכך למשל תכנית הלימודים בגישת האדם במרכז תהיה דומה לתלמידים עם ולתלמידים בלי מוגבלויות , ולא תכנית נפרדת ומבדילה . התלמידים עם המוגבלויות ילמדו מה שעמיתיהם בכיתה הרגילה לומדים , אך תוך התאמת התכנית ליכולות ולסגנון הלמידה של כל תלמיד .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר