חוקים, תקנות ואגודות בישראל

עמוד:87

גם לתלמידים עם קשיים ספציפיים בחשבון ולא רק לאלו עם קשיים בקריאה ובכתיבה . בין ההמלצות לגבי בחינות לתלמידים עם קשיי חשבון נמנות המלצות כמו : מתן אפשרות לשימוש בדף נוסחאות מורחב לתלמידים בעלי לקויות למידה ספציפיות ומתן אפשרות להיבחן במקצוע מדעי ברמה של 3 י"ל כחלופה לבחינה במתמטיקה , בכפיפות לחוקת הזכאות לבגרות . לקראת שנת הלימודים תשס"א פורסם חוזר מנכ"ל תש " ס ) 9 / א , ( ופסקאות 15 -4 . 3 מתארות בפירוט את "התאמת דרכי ההיבחנות בבחינות הבגרות לתלמידים עם ליקויי למידה בחטיבה העליונה ( כיתות י , ' י '' א , י " ב . " ( חוזר זה מחליף חוזרים קודמים בעניין דרכי ההיבחנות לתלמידים עם ליקויי למידה ותחולתו מחורף תשס " א . החוזר מבטא את המלצות דו " ח הוועדה לבחינת מיצוי היכולת של תלמידים עם ליקויי למידה בראשות פרופ' מלכה מרגלית . ( 1997 ) חוזר זה כולל חמש הנחות .-יסוד . 1 כל תלמיד זכאי לשוויון הזדמנויות במיצוי הפוטנציאל הלימודי הטמון בו . . 2 לקות למידה עשויה להתגלות בשלבים שונים של מהלך החיים . . 3 התערבות חינוכית בטיפול בתלמידים עם ליקויי למידה מצריכה צוות רכמקצועי מיומן החובר יחדיו לגיבוש מדיניות והליכים של איתור , אבחון ומעקב . . 4 ההתאמות בבחינות נתפסות כשלב ברצף ההתאמות החינוכיות הניתנות לתלמידים במסגרת בית הספר , לאורך כל תקופת לימודיהם . . 5 מגוון ההתאמות נותן ביטוי להכרה בשונות התלמידים , והולם את ממצאי האבחונים ובו בזמן שומר על הרמה הנדרשת בבחינות הבגרות . הנחות היסוד הללו חשובות לעיסוקנו כסינגור עצמי של לומדים עם לקויות למידה , מכיוון שהן מדגישות את האופי הדינמי של לקויות למידה וביטוייהם המגוונים בשלבי ההתפתחות השונים ולאורך מהלך החיים . הנחות יסוד אלו מבטאות את המחויבות של המערכת להירתם להצלחתו הלימודית של כל תלמיד . החוזר מבטא את הכרת מערכת החינוך בשונות שכין תלמידים ובצורך של חלקם לקבל התאמות ייחודיות , שיאפשרו להם למצות את הפוטנציאל הלימודי הטמון בכל אחד מהם . החוזר הזה מסמיך את המועצה הפדגוגית של בית הספר להחליט מה יהיו דרכי ההיבחנות המתאימות לתלמידי בית הספר שלהם לקויות למידה , מתוך רשימת התאמות נתונה ועל בסיס ההמלצות המופיעות באבחון הדידקטי , ו / או הפסיכולוגי ו / או הבין-תחומי ועל בסיס אבחונים נוספים שנערכו לתלמיד . המועצה הפדגוגית

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר