חוקים, תקנות ואגודות בישראל

עמוד:86

ארבע שנים לאחר מכן פרסם משרד החינוך הנחיות חדשות , במקום אלו שהופיעו בחוזר מנכ"ל ד ; התשנ"ג . ההנחיות מופיעות בחוזר מיוחד ד' התשנ"ז , ופרק 3 בחוזר זה מפרט את דרכי ההיבחנות המיוחדות בבחינות הבגרות לתלמידים בעלי לקויות למידה ולתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחטיבה העליונה של בית הספר העל-יסודי . כאן נמנות כבר שש דרכי היבחנות מיוחדות בבחינות הבגרות , מצוין זמן מכסימלי להארכת משך המבחן ונוספת האפשרות לבחינה בית ספרית ; . 1 הארכת זמן הבחינה בכתב עד 25 % של זמן הבחינה . . 2 התעלמות משגיאות כתיב : מעריך הבחינה מתודרך להתעלם משגיאות הכתיב של הנבחן לפני שהוא מתחיל את הערכת מחברתו . . 3 שעתוק הבחינה , כלומר העתקה מדויקת , ללא כל תיקונים או תוספות , של תשובות הנבחן ובכלל זה שגיאות כתיב . שעתוק הבחינה מתבצע על ידי מי שהוסמך לכך על ידי מנהל בית הספר מיד עם סיומה , וכתנאי שהמשעתק אינו מורה ישיר של הנבחן ואינו תלמיד . A הקראת שאלון הבחינה בשלמותו . תוך כדי המבחן רשאי הנבחן לבקש שהמקריא יחזור על הקראת השאלון או על חלקים ממנו רק פעם אחת נוספת . . 5 בחינה בעל-פה ( להוציא בחינה בחיבור עברי ובחלק מן המקצועות הטכנולוגיים ) רק על סמך אישור מפורש של המאבחן כי התלמיד אינו מסוגל להיבחן בכתב . הבחינה בעל פה מתבצעת כזמן הבחינה בכתב , על בסיס השאלון שבכתב ומשכה עד שעה אחת . . 6 בחינה בית ספרית המבוססת על השאלון הרגיל של הבחינה . בית הספר קובע מהם הסעיפים בשאלון הרגיל שבהם התלמיד אינו יכול להיבחן , והבחינה נבדקת בבית הספר . במקצוע האנגלית מנחה משרד החינוך כי ניתן לשקול הקלות נוספות , כמו שימוש במילון אלקטרוני ובשעת הצורך אפשרות של הקראת התשובות לקלטת ( על בית הספר ועל התלמיד לדאוג לאמצעים הנדרשים ולהכנתו של התלמיד לדרכי ההיבחנות המיוחדות . ( בחוזר מנכ " ל נט 3 / התשנ " ט ( נובמבר ( 1998 מוצע פירוט רחב יותר של דרכי היבחנות מיוחדות לקראת בחינות הבגרות לאותם תלמידים שאובחנו בבית הספר היסודי כבעלי לקויות למידה , או שהופנו לאבחון במהלך חטיבת הביניים ( ולכל המאוחר במהלך כיתה י י ) על ידי פסיכולוג חינוכי מומחה . בחוזר מופיעה רשימה של עשר דרכי היבחנות מיוחדות אפשריות , והוא כולל דרכי היבחנות המותאמות

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר