חוקים, תקנות ואגודות בישראל

עמוד:83

התכנית החינוכית היחידנית מתבססת על רמת התפקוד של הילד והיא קובעת מטרות ויעדים לימודיים , פרק הזמן והאמצעים הדרושים להשגתם ואמות המידה לבדיקת השגתם , התלמיד , שיוזמן על פי חוק להשמיע את דבריו לקראת בניית התכנית היחידנית שלו , צריך להיות מוכן לכך . יש ללמדו להיות מודע לצרכיי : לקשיים , לנקודות החוזק ולדרכי הפיצוי . עליו גם לדעת כיצד לבטא צרכים אלו כדי להבטיח שהם , כפי שהוא ער להם ויודע אותם , יבואו לידי ביטוי בבניית התכנית היחידנית שלו . מכאן החשיבות של פיתוח תכניות הוראה לסינגור עצמי לתלמידים במערכת החינוך . נספח 1 מציג מדריך לתלמיד לקראת הישיבה להכנת התכנית החינוכית היחידנית , המבוסס על המדריך האמריקני , שפורסם על ידי מרכז המידע האמריקאי לילדים ולנוער עם מוגבלויות . ( NICHCY , 2003 ) " חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח . " 1998 נכנס לתוקפו בינואר . 1999 עקרון היסוד של חוק זה קובע כי "זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה לזכויות אלה מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון , על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות . " מטרתו של החוק היא להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות . החוק מתייחס ישירות לצורך לעגן את זכותו של האדם להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה ו"לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים , באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית , בפרטיות ובכבוד , תוך מיצוי מלוא . "יכולתו החוק מאפשר העדפה מתקנת , שבאה לתקן הפליות קודמות ושנועדה לקדם את השוויון של אנשים עם מוגבלות . חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מגדיר את אוכלוסיית היעד שלו , ובחוק זה אדם עם מוגבלות הוא "אדם עם לקות פיזית , נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית , קבועה או זמנית , אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים . "העיקריים כלומר , אדם עם לקות למידה ייכלל בהגדרת "אדם עם מוגבלות" בגלל הלקות הקוגניטיבית הקבועה שלו , המגבילה את תפקודו באופן מהותי באחד או בכמה מתחומי החיים כמו לימודים או תעסוקה . כדי שאדם עם מוגבלות יוכל לממש את זכויותיו ולקבל שירותים החוק קובע שיש לבצע את ההתאמות הנדרשות תוך הקפדה על כבודו וחירותו של האדם ותוך הגנה על פרטיותו . עם זאת החוק מסייג ואומר כי השירותים הניתנים על ידי גוף ציבורי , כמו בית ספר צריכים להיות במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות הגוף הציבורי .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר