חוקים, תקנות ואגודות בישראל

עמוד:81

חוקים , תקנות ואגודות בישראל א . חוק'ם והצעות חוק בתיאור מדיניות החקיקה בישראל בנושא של לקויות למידה מציין פינקלשטיין , ( 2002 ) כי מאז שנותיה הראשונות של המדינה מעניקים חוקים שונים ובהם לדוגמה : חוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב , [ התשנ " ה , 1995 - זכויות כלכליות לבעלי מוגבלות , אך לטענתו "אין ביניהם חוקים המתייחסים לבעלי לקויות למידה" ( פינקלשטיין , . ( 7 : 2002 בשנים האחרונות גוברת המודעות של המחוקק במדינת ישראל לעקרון השוויון והשילוב בחברה לאנשים עם צרכים מיוחדים . ואכן "חוק החינוך המיוחד , התשמ"ח 1988 - ו '' חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ '' ח " 1998 - ממחישים את ההיערכות החוקתית בנושא . חוק הח » נוד המ > וחז / התשמ"ח 1988 - בא להבטיח הרחבה ומתן שירותים ייחודיים לילדים בגילאים 21-3 שנים . החוק מגדיר מהו חינוך מיוחד , מי זכאי לו , מהן מטרות החינוך המיוחד ומהם עקרונותיו היסודיים . בפרק ב ' סעיף 2 ( תיקון : תש '' ס ) החוק מגדיר כך את מטרות החינוך המיוחד : "לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים , לתקן ולשפר את תפקודו הגופני , השכלי , הנפשי וההתנהגותי , להקנות לו ידע , מיומנויות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה , במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל . "העבודה כלומר , בין יעדיו של החינוך המיוחד נמנים הצורך בניסוח ובהפעלת תכנית לימודים פרק 5 חקיקה , זכויות ותנועות חברתיות הכוונה עצמית וסינגור עצמי הם דרך חיים והתנסות מעצימה ומתמשכת , והם מבוססים על האמונה שכולנו "בעלי יכולת" להגשים את חלומותינו האישיים . החקיקה מעגנת את הזכויות והחובות של האדם בחוקי המדינה וקיימת השפעה הדדית בינה לבין הקמתן של תנועות חברתיות לקידום הזכויות של אנשים עם מוגבלויות . ידע על זכויות וחובות על פי החוק לגבי האדם עם לקות הלמידה , הכרת מגוון התקנות המתפרסמות על ידי משרד החינוך , ומודעות לזכויות אדם הם התשתית לביסוס הסינגור העצמי .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר