מתן מסגרת חדשה לחוויית הלקות

עמוד:76

( Bandler & Grinder , 1982 ) מגדירים את המושג כ " שינוי המסגרת שבה אדם תופס אירועים כדי להביא לשינוי במשמעותם . כשמשתנה המשמעות , משתנות גם התגובות וההתנהגויות של האדם" ( שם . ( 2 . כך גם ווצלוויק , ויקלנד ופיש , ( Watzlawick , Weakland & Fisch , 1974 ) המגדירים כך "מתן מסגרת חדשה . " "שינוי המערך התפיסתי ו / או הרגשי או נקודת המבט ביחס לאופן שבו נחווה מצב והשמתו במסגרת אחרת ההולמת את 'העובדות' של אותו מצב קונקרטי , כך שמשתנה כל המשמעות שלו . כשמשתנה תפיסת המציאות , קשה לאנשים לנקוט שוב את דרכי הפעולה הישנות שלהם " ( שם : . ( 211 השינוי בתפיסת המציאות הוא סוגיה חשובה כשמדובר באנשים עם לקויות , מכיוון שמדובר בשינוי תפיסתי ממערך פטרנליסטי למערך המדגיש את זכויות הפרט , תוך השקעה בעצמאות ובפרודוקטיביות של האדם עם הלקות . שינוי כזה דורש לא רק שינוי בעמדות החברה ככלל , אלא גם שינוי מהותי בדרך שבה אנשים עם לקויות תופסים את עצמם . זהו מעבר משעבוד לנורמליזציה , כי מדובר בשינוי לקראת תפיסה של אוטונומיה אישית והעצמה . מתן המסגרת החדשה מוביל לשינוי בחשיבה ומכאן לארגון מחדש . ארגון כזה מאפשר לאדם להסתכל על בעיות ואתגרים מנקודות מבט חדשות . כך התהליך של מתן מסגרת חדשה הופך לזרז לפתרון בעיות והוא מדרבן לפעולה . לוין ( Levine , 1987 ) פיתח חומרי למידה לשימושם של תלמידים עם לקויות למידה במטרה לקרב אותם לחוויה של לקות הלמידה שהם חווים . תהליך הלמידה מאפשר ללומדים להכיר את הלקות שלהם , להיות מודעים לייחוסים הסיבתיים שהם נותנים לחוויות הצלחה וכישלון ולפתח אסטרטגיות , שיאפשרו להם להיות שותפים מלאים בפעילויות הבית-ספריות . למידה זו נעשית באמצעות חשיפה של שלבי ההתמודדות עם הלקות משלבים של הכחשה , כעס ודיכאון ועד לקבלת הלקות וליציאה לפעולה . מחקרים שכחנו את הגורמים המביאים להצלחתם של אנשים עם לקויות למידה בבגרותם מציינים כי מתן מסגרת חדשה ללקות היא מרכיב מהותי בהצלחת אנשים אלו . לדוגמה , המחקרים האתנוגרפיים של גרבר ורייף ( Gerber & Re iff , 1991 ) עם אנשים מבוגרים עם לקויות למידה מראים בבירור , כי מבוגרים שמצליחים מאוד , או אלו שמצליחים באופן בינוני , נתנו מסגרת חדשה ללקות שלהם . לעומת זאת , המבוגרים שהראו הסתגלות גבולית בבגרותם היו אלה שלא ניסו , או שלא הצליחו בניסיונותיהט לתת מסגרת חדשה ללקויות הלמידה שלהם . מדובר בתהליך דינמי שבו האדם נעשה מודע לכוחות ולקשיים שלו ומגלה התנהגות המותאמת לידע

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר