גורמי סיכון וגוהמי הגנה

עמוד:73

סיכון וחוסן . היא מצטטת בהקשר זה את ממצאיהן של וורנר וסמיט , (& Smith , 1982 , 1992 , 2001 Werner ) שמצאו כי תמיכה רגשית של האם היא גורם הגנה לבנים עם לקויות למידה . וונג ( Wong , 2003 ) גם מציינת כי טווח הלקות ופריסתה על תחומים לימודיים שונים , וכן חומרת הלקות , עשויים להשפיע על גורמי סיכון וחוסן . גם גורמים תרבותיים יכולים להוות גורמים מתווכים . וונג מדגימה טענה זו באמצעות גורם ההגנה של הבנה עצמית . התולדות החיוביות של הבנה עצמית עבור מתבגרים ומבוגרים עם לקויות למידה כוללות קבלה עצמית של הלקות , הערכה ריאלית של הכוחות והקשיים הקוגניטיביים , היכולת להציב יעד ריאלי והשקעת מאמצים להשגת היעד ( כולם כישורים לקראת הכוונה עצמית וסינגור עצמי . ( הבנה עצמית כזו מוצבת כערך חברתי בתרבות האמריקנית , וככזו יש לראות בה גורם הגנה בתרבות זו . מורי ( Murray , 2003 ) מסכם את המחקר על גורמי סיכון , גורמי הגנה , פגיעות וחוסן , ומעלה הצעות יישומיות בהקשר הפרטני , המשפחתי , הבית-ספרי והקהילתי . כדי לקדם את חוסנם של תלמידים עם לקויות למידה , מוצעות הפעולות הבאות : בהקשר הפרטני : טיפוח הכוונה עצמית , הערכה עצמית , מיומנויות של פתרון בעיות חברתיות וקידום כישורים אקדמיים וקוגניטיביים . כהקשר המשפחתי : פיתוח קשרים הדוקים בין בית הספר והבית , וארגון תכניות להורים , שיטפחו עשייה הורית אוטוריטטיבית , ילמדו אסטרטגיות כדי לסייע לילדם בלימודים , בהצבת יעדים ובניהול התנהגות . בהקשר הבית-ספרי : מפגשים קבועים עם התלמידים וטיפוח יחסים חיוביים איתם , הקניית מיומנויות לימודיות , הנחיית תלמידים להציב יעדים ולהעריך את התקדמותם , טיפוח הערכה עצמית באמצעות מתן הזדמנויות לשליטה כנושאי למידה שונים , יישום תכנית ללמידה חברתית-רגשית תוך הוראה ישירה של מיומנויות לפתרון בעיות חברתיות . בהקשר הקהילתי : עידוד תלמידים להשתתף בפעילויות של חוגים ותנועות נוער אחרי שעות הלימוד , סיוע במציאת מקומות עבודה , פיתוח תכנית חונכות של חברים בקהילה , של סטודנטים ומורים שישמשו כחונכים . לסיכום , המחקר על גורמי סיכון וחוסן אצל אנשים עם לקויות למידה מסמן תפנית מחקרית . זהו סוג מחקר שאינו מתמקד כניתוח אפיוני הלקות ובחיזוי ההתנהגות על בסיס החסרים בקבוצות של אנשים עם לקויות למידה . תחת זאת , הוא מתבונן בכוחות ובגורמי החוסן אצל פרטים בתוך הקבוצה הכללית של בעלי לקויות הלמידה . מחקר כזה מאפשר לבחון הבדלים בין-אישיים באוכלוסיה זו ולזהות גורמים המשפיעים על תולדות חיוביות ושליליות בהתפתחות של אנשים

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר