ייחוסים סיבתיים

עמוד:69

פשוט . "דיסלקטי אלו הם ייחוסי יכולת , המאופיינים כייחוסים יציבים , פנימיים ולא נשלטים על ידו . תלמידים החוזרים ומייחסים את הכישלון שלהם לחוסר יכולתם , כלומר משתמשים בייחוסים יציבים , פנימיים ולא נשלטים להסבר הכישלונות שלהם , עלולים לתפוס את עצמם כ " חסרי . "אונים הם מאמינים שאין להם מה לעשות כדי למנוע כישלונות או כדי להבטיח את ההצלחות שלהם . בעקבות כישלון - התלמיד חסר האונים ישקיע פחות ולכן גם יצליח פחות . (& Licht , 1983 Alderman , 1990 ; Torgesen ) לעומתו , התלמיד בעל-האונים ייטה , בעקבות כישלון , להגביר עוד יותר את מאמציו האישיים . הוא יחפש אסטרטגיות למידה יעילות יותר , ואלו יובילו אותו להצלחות נוספות . ( Ames & Archer , 1988 ; Licht , 1983 ) מחקרים על הייחוסים של תלמידים מצליחים ולא מצליחים לגבי אירועי הצלחה וכישלון מעידים על כך , שתלמידים מצליחים נוטים לייחס את הצלחותיהם לגורמים פנימיים נשלטים כמו מאמץ , או לגורמים פנימיים בלתי נשלטים כמו יכולת מולדת . לעומתם , התלמידים הלא מצליחים נוטים לייחס את הצלחותיהם דווקא לגורמים חיצוניים בלתי נשלטים , כמו מבחן קל או מזלם הטוב &) . ( Borokowski , 1989 ; Forsteling , 1985 ; Jacobsen , Lowery & DuCette , 1986 Can התמונה שונה כשמדובר בתפיסת התלמידים את הסיבות המובילות לכישלון . התלמידים המצליחים מייחסים את כישלונותיהם לגורמים חיצוניים בלתי נשלטים ולא יציבים ( כמו המזל הרע , פריט קשה במבחן או שגיאת המורה בבדיקת העבודה . ( לעומת זאת , התלמידים הלא מצליחים מייחסים את הכישלונות שלהם לגורמים יציבים , פנימיים ובלתי נשלטים , כמו היעדר יכולת מולדת . השוני בייחוסי התלמידים המצליחים והלא מצליחים מוביל אותם גם למסקנות לימודיות שונות . המצליח מסיק , שמאמץ הוא זה שיוביל אותו להצלחה נוספת בעתיד , ולכן יגביר את מאמציו כשהוא נתקל באתגר לימודי . לעומתו , התלמיד הלא מצליח מסיק , שהתוצאות הלימודיות שלו אינן קשורות למאמץ הלימודי שהוא משקיע , ולכן הוא עלול להפחית את האחריות האישית שלו להישגיו . ( Dweck , 1975 , 1986 ) הוא ייטה להימנע מהסיכון שבכישלון ויפתח דגם של לומד חסר-אונים , זה " המרים ידיים " עוד לפני שניסה . דגם ייחוסי כזה יכול להזיק לתפיסה העצמית של התלמיד ולתפיסת "האני האפשרי" שלו . ( Weiner , 1986 ) תכנית "הדיאלוג הייחוסי , " המתוארת בפרק , 9 באה לקדם ייחוסים פנימייםנשלטים אצל תלמידים עם לקויות למידה .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר