ייחוסים סיבתיים

עמוד:66

ייחוסי םסי בתיים תאוריית הייחוסים הסיבתיים טוענת , שבמצבי הצלחה וכישלון נוטים בני האדם לנתח לעצמם מה היו הגורמים שהביאו אותם לתוצאות אלו . ניתוח כזה משקף את התפיסות והאמונות של האדם , ולאו דווקא את המציאות האובייקטיבית עצמה , לגבי המקורות להצלחה ולכישלון . הייחוסים הסיבתיים האלה , כלומר , אינה מספיקה , ועל המורה לכוון את התלמיד במפורש למה שעליו לעשות כדי להתאמץ יותר . נוסף על כך , לא די ללמד תלמידים עם לקויות למידה אסטרטגיות שיקדמו את למידתם , אלא יש להנחות אותם איך ומתי עליהם להשתמש באסטרטגיות מקדמות אלו ( ידע מטא-קוגניטיבי . ( כדי להבטיח שהתלמידים ישתמשו באסטרטגיות המקדמות יש לפעול לשימור השימוש בהן ולהכללתן במצבי למידה שונים . לכן יש לאמן את השימוש באסטרטגיה במגוון של משימות ושל מסגרות למידה שונות ולאורך זמן . מכיוון שתלמידים עם לקויות למידה נוטים להגיב בפסיביות ולא לקחת אחריות לתהליך הלמידה שלהם , חשוב לערב אותם באופן פעיל בהחלטות הנוגעות לחייהם בהווה ובעתיד . מתוך כך פותחו תכניות המיועדות לשלב את הלומד בקביעת התכנית החינוכית היחידנית הנבנית עבורו ( תח"י . ( חוק IDEA האמריקני , למשל , מציין במפורש , שעל תלמידים המקבלים שירותי הכנה למעבר מבית הספר העל יסודי למסגרות לימודיות / תעסוקתיות אחרות , להשתתף בישיבות הקובעות את התכניות החינוכיות שלהם ( ישיבות . ( 1 EP גם בישראל קובע תיקון מספר 7 לחוק החינוך המיוחד מתשס"ג , ( 2002 ) שבבניית התח '' י לתלמיד משולב , יוזמנו הורי התלמיד והוא עצמו להשמיע את דבריהם , ובכך להשפיע על בניית התכנית . יש אמנם בתי ספר המזמינים את התלמיד עם לקות הלמידה להשתתף בישיבות הקובעות את התכנית הלימודית שלו , אך הוא יושב שם לרוב בצד , בעוד מוריו מחליטים החלטות הנוגעות לו . כדי שתלמידים יהיו פעילים בקביעת תכניות הלימודים האישיות שלהם , יש ללמד אותם כיצד לעשות זאת . לדוגמה , תכנית Directed IEP Self- ( שחוברה והופעלה על ידי מרטין ושותפיו Martin , Huber-Marshll , ( Maxson & Jerman , 1993 מאפשרת לתלמידים להכיר את היכולות ואת הצרכים שלהם ומדריכה אותם ליצור מטרות שייכללו בתכנית הלימודים שלהם . התכנית כוללת תהליך בן אחד-עשר שלבים ונעזרת בסרטון וידאו , בחוברות עבודה , במשחקי תפקידים ובמשוב . התלמידים שהשתתפו בתכנית זו הפכו למעורבים יותר בבית הספר והעידו על תחושת בעלות על עתידם .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר