מיקוד שליטה וחוסר אונים נלמד

עמוד:63

האונים יש גם ביטויים התנהגותיים-רגשיים . מצב לא נשלט עלול לגרום בהתחלה לתגובה תוקפנית , אך התנסות חוזרת כמצבים דומים תוביל להתנהגות כנועה יותר . ( Schank , 1991 ) המודל המקורי של סליגמן על חוסר אונים נלמד נוסח מחדש כדי לכלול בו גם את נקודת המבט של ייחוסים סיבתיים . (& Seligman , 1980 Abramson , Gerber ) הניסוח המחודש מציע שהייחוסים הסיבתיים , ההסברים שאנשים נותנים לכישלונות ולהצלחות שלהם , משפיעים על הציפיות שלהם לגבי התוצאות העתידיות של מעשיהם , ויכוונו את הפעולות האישיות שלהם . אדם המייחס תוצאות שליליות לגורמים יציבים ולא משתנים יצפה שאירועים שליליים יתרחשו גם בעתיד , דבר שיוביל לחוסר אונים . הגורמים יכולים להיות כוללניים ( גלובליים , ( וישפיעו על תחומי חיים נרחבים , או ספציפיים . מובן שתלמיד המאמין שהוא חסר יכולת בכל תחומי הלימוד ייטה לפתח יותר חוסר אונים מאשר תלמיד המאמין שחוסר יכולתו הוא בתחום ספציפי אחד . כמו כן , ייחוסים פנימיים ( כמו אמונה של התלמיד שהוא בעל אינטלגנציה נמוכה ) יובילו אותו יותר לקראת חוסר אונים מאשר אמונה שכישלונו הוא עקב גורמים חיצוניים-סביבתיים , ( כמו מורה שאינה הוגנת במתן הציונים . ( כלומר , הקשר בין ייחוסים סיבתיים לחוסר אונים נלמד הוא קשר מורכב : באופן כללי , אדם ייטה לחוסר אונים נלמד אם הוא מסביר אירועים שליליים כאירועים שנגרמו על ידי סיבות פנימיות , גלובליות ויציבות , לדוגמה : כשהוא מסביר את כישלונו בלימודים ככישלון הנובע מהאינטליגנציה הנמוכה שלו . חוסר אונים נלמד יכול לשמש הסבר להתנהגות הלימודית-מוטיבציונית של תלמידים עם לקויות למידה , הנכנסים למעגל קסמים שלילי , שבו האמונות השליליות שלהם מזינות את הכישלונות הלימודיים שלהם . ( 1986 Licht & Kistner , ) מעגל הקסמים של חוסר אונים נלמד מתפתח כך . מסיבות שונות תלמיד עשוי להיכשל בלימודיו . אז הוא מתחיל להטיל ספק ביכולות הלמידה שלו ורואה את ההצלחה בלימודים כאירוע בלתי נשלט . האמונה הזו תגרום לו לתסכול והוא ייטה לוותר בקלות על המאמץ הקשור במילוי משימות לימודיות . ויתור על המאמץ והיעדר התמדה יתרמו לכישלונות לימודיים נוספים , וכישלונות אלו רק יחזקו את האמונות השליליות שלו לגבי יכולתו להצליח . מעגל חוסר האונים הנלמד מוביל לייחוסים חיצוניים בלתי נשלטים . התלמיד מתחיל להאמין שהוא הצליח כמבחן כי המבחן היה קל , המורה גילתה טוב לב כמתן הציון , או שהמזל האיר לו פנים . את הכישלונות הלימודיים שלו ייחס אותו תלמיד לייחוסים פנימיים , יציבים וגלובליים , כמו : "הכישלון הוא בגלל שאני טיפש , " ולא ייחס אותם למאמץ מופחת שהשקיע בלמידה . מפגש עם משימה קשה יגרור הרמת ידיים , והוא יאמר לעצמו , שגורמים בלתי נשלטים אחראים לכישלון

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר