מיקוד שליטה וחוסר אונים נלמד

עמוד:62

מיקודשל יטה וחוסר אוניםנלמד המונח "חוסר אונים נלמד " ( Learned Helplessness ) מתייחס למצב פסיכולוגי המשלב הפרעה במוטיבציה והפרעה בתהליכים קוגניטיביים ורגשיים , עקב התנסויות קודמות של היעדר שליטה . תחושת חוסר האונים נובעת מהתפיסה שאין תלות בין התגובות לבין תוצאותיהן . התופעה אובחנה לראשונה במחקרים מעבדתיים , שבהם נקשרו כלבים לכלוב וניתן להם שוק חשמלי , שממנו לא יכלו להימלט . אותם כלבים הועברו אחר כך לכלוב אחר , שבו יכלו להימנע מהשוק החשמלי על ידי זינוק מעל משוכה . אך מכות החשמל הראשונות התנו את התנהגות הכלבים , והם למדו שלא יוכלו להימנע מהן . לכן בכלוב החדש הם עשו רק ניסיונות מועטים כדי להימנע מהשוק החשמלי , אף שיכלו להתחמק ממנו . לעומתם , כלבים שלא נחשפו קודם למצב שבו לא יכלו להימנע מהשוק החשמלי , למדו בקלות להימלט מהפגיעה בהם במצב החדש . ( Seligman , 1975 , 1994 Maier & Seligman , 1976 ;) פסיביות היא אחד הביטויים של חוסר אונים . אנשים יימנעו מעשייה אם הם יאמינו שאינם יכולים לשלוט במצב . חוסר האונים גם מעכב למידה . בעלי חיים ובני אדם , שנחשפו למצבים בלתי נשלטים , התקשו ללמוד תגובות מותאמות , או שהם למדו תגובות אלו לאט יותר מאלו שלא נחשפו לחוסר שליטה . לתחושת חוסר המסוגלות העצמית של אוכלוסיית לומדים זו , עקב הפעלת תכנית לשיפור כישורי למידה ספציפיים , כמו כתיבה , ( Wong , Butler , Fieczere & Kuperis , 1996 ) או במגוון משימות של קריאה , כתיבה או מתמטיקה . ( Butler , 1995 ) חוקרים ארורים לא הצליחו לשנות את תחושת המסוגלות העצמית הנמוכה של לומדים עם לקויות למידה , גם בעקבות השתתפות תלמידים אלו בתכניות התערבות מובנות . ( Page-Voth & Graham , 1999 ) במחקר סקירה רחב בוחן קלאסן ( 2002 Klassen , ) את הספרות המחקרית על אמונות של מסוגלות עצמית אצל תלמידים עם לקויות למידה , ומידת ההתאמה בין האמונות האלו לבין הביצוע בפועל . נמצא כי בהקשרים ספציפיים , בעיקר בהקשר של כתיבה אצל תלמידים עם לקויות כתיבה ספציפיות , תחושת המסוגלות העצמית של התלמידים הייתה אופטימית ולפיכך גם מאפשרת השלמה מוצלחת של משימה מאתגרת . התכנית לחונכות באמצעות דואר אלקטרוני , המכונה חבר וירטו @ לי , מתוארת בפרק 9 והיא פותחה כדי לחזק את תחושת המסוגלות העצמית של תלמידים עם לקויות למידה .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר