מסוגלות אצמית

עמוד:61

על אחרים יש השפעה פחותה יותר על עיצוב תפיסת המסוגלות העצמית בהשוואה להשפעה של ההתנסויות האישיות בפועל . . 3 משוב ושכנוע על ידי הזולת ( חברים בני קבוצת הגיל , עמיתים , קרובי משפחה : ( המשוב עשוי לקדם או להפחית את תחושת המסוגלות העצמית . המסוגלות העצמית תגבר , כשהמשוב הוא חיובי וכשהוא מצליח לשכנע את הפרט , שהוא אמנם מסוגל לבצע משימה מסוימת . עם זאת , למשוב מהזולת יש השפעה זמנית בלבד . רק לתוצאות עצמן , בעקבות עשייה בפועל , יש השפעה ארוכת טווח על תפיסת המסוגלות העצמית . . 4 מידע ממדדים פיזיולוגיים-רגשיים : מדדים כמו קצב פעימות הלב והזעה מצביעים על רמת החרדה / הביטחון של האדם . הפרט מפרש את המדדים הפיזיולוגיים האלו ועל בסיסם מעצב את האמונה שלו אם הוא מסוגל או לא מסוגל , לפעול בהצלחה . רמת המסוגלות העצמית קשורה גם לרכיבים , » ח שיפוט לגבי קושי המשימה - כשהוא מצליח במשימה , הנתפסת על ידו כקלה , יש להצלחה הזו רק תרומה שולית לתחושת המסוגלות העצמית שלו . לעומת זאת , התנסות אישית של הצלחה במשימה הנתפסת בעיניו כקשה , תתרום להגברת תחושת המסוגלות העצמית ; כמות המאמץ שהוא השקיע במשימה ; הסיוע שקיבל מגורמים חיצוניים , כדי להצליח במשימה ; מספר ההצלחות והכישלונות שלו ואופיים ; מידת האמינות של נותן המשוב והתגמול . תלמידים זקוקים לא רק ליכולת ולמיומנויות כדי לפעול בהצלחה . הם צריכים גם תחושת מסוגלות עצמית , כדי שיוכלו להשתמש היטב במיומנויות שלהם וכדי שיוכלו לווסת את למידתם . האמונות לגבי מסוגלות עצמית הן ספציפיות למשימה מסוימת ומוגדרות לתחום מסוים . כלומר , האדם יכול להציג רמות גבוהות של מסוגלות עצמית ( המבטאות רמה גבוהה של ביטחון ) בתחום אחד , כמו , למשל , בספורט , אבל בו-בזמן הוא יכול להציג רמות נמוכות של מסוגלות עצמית בתחום אחר , כמו בחשבון . תפיסות לגבי מסוגלות עצמית משמען הרמה שבה האדם מאמין שהוא יכול לשלוט על הביצוע ועל הסביבה שלו , בהקשרים ספציפיים . מחקרי התערבות שונים ניסו להשפיע על תחושת המסוגלות העצמית של לומדים עם לקויות למידה . חלק מהחוקרים מעידים על עלייה משמעותית בתחושת

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר