מסוגלות אצמית

עמוד:59

מסוגלות אצמית עוד מושג תאורטי חשוב להסבר הקשיים המוטיבציוניים של לומדים עם לקויות למידה הוא מסוגלות עצמית , מושג שהוטבע בתאוריית הלמידה החברתית של אלברט בנדורה . ( Bandura , 1977 , 1989 , 1996 ) לדעת בנדורה "מבין מנגנוני הסוכנות האישית , אין מנגנון מרכזי או רחב יותר מאשר האמונות של אנשים לגבי היכולות שלהם לבטא שליטה על אירועים המשפיעים על חייהם" . ( 1989 : 175 Bandura , ) מסוגלות עצמית היא סוג של ציפייה אישית המשפיעה על ההתנהגות , והמוגדרת כ"שיפוט של אנשים באשר למסוגלותם לארגן ולהוציא אל הפועל כיווני פעולה הדרושים להשגת סוגי ביצוע נבחרים " . ( Bandura , 1986 : 391 ) האמונה לגבי מסוגלות עצמית מזוהה כגורם מפתח המשפיע על דגמי חשיבה וביצוע במגוון רחב של משימות , כמו בחירה בפעילות , התמדה במשימה , כמות המאמץ המושקעת בפעולה ורמת ההצלחה המושגת . הערכה לא מדויקת של המסוגלות העצמית עלולה להתפתח מניתוח שגוי של המשימה או מידע עצמי לא מספיק - שתיהן בעיות שכיחות אצל תלמידים עם לקויות למידה . אמונות לגבי מסוגלות עצמית הן הערכות תלויות-הקשר לגבי היכולת להשלים משימה בהצלחה . כלומר , ההדגשה היא על החשיבות של הערכת תוצאות ההתנהגות . הלומד מפרש את תוצאות התנהגותו , ועל בסיסן הוא מציב לעצמו את המטרות העתידיות שלו . האמונות שלו לגבי מסוגלותו העצמית נוצרות באמצעות התנסויות של שליטה במשימה , תצפיות על התנסויות של אחרים , שכנוע חברתי / מילולי ופרשנויות של מצבים פיזיולוגיים ורגשיים . ( Bandura , 1995 , 1996 ) בנדורה איתר שני מקורות מוטיבציה עיקריים , שעליהם האדם מבסס את תפיסת המסוגלות העצמית שלו : . 1 צ'פ'ות לתוצאות ההתנהגות : ציפיות אלו נבנות על בסיס תוצאות של פעולות קודמות . האדם עשוי לשאול את עצמו שאלות כמו : האם אני יכול להתקבל לקבוצת הכדורגל ? האם הפנייה שלי למורה תתקבל כראוי ? לפנות להקשרים חברתיים מידיים של האדם , כדי לבחון באיזו מידה הצרכים הפסיכולוגיים הבסיסיים של תחושת יכולת , אוטונומיה ושייכות אמנם זוכים לסיפוק . כשם שאדם לא יכול לחיות ללא מים או מזון , כך הוא לא יוכל לשגשג בלי מילוי הצרכים הפסיכולוגיים הבסיסיים שלו . אם אלו לא יסופקו , האדם ירגיש מנוכר ולא יפעל על ידי הכוונה עצמית לקידומו האישי .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר