תאוריית ההכוונה העצמית

עמוד:57

. 3 ויסות הזדהותי : ( Identified Regulation ) ברמה זו האדם מזדהה עם ההתנהגות וזו מווסתת בחלקה באופן פנימי . האדם רואה את ההתנהגות כבעלת חשיבות אישית והוא מודע לערך פעולתו . מוקד הסיבתיות נתפס כפנימי בחלקו , וההתנהגות נחשבת ליותר מכוונת על ידי העצמי . לדוגמה , הילד מכין את שיעורי הבית כי חשוב לו להכין אותם . . 4 ויסות אינטגרטיבי : ( Integrated Regulation ) ברמה זו ההתנהגות היא של ויסות משלב . התנהגות כזו מונעת אמנם על ידי מוטיבציה חיצונית , אך היא נעשית מתוך רצון אישי . האדם פועל מתוך הכוונה עצמית , והוא מזדהה עם ערכיה ויעדיה של המשימה , מפנים ומטמיע אותה ומתאים אותם לעצמו . מוקד הסיבתיות נתפס כפנימי , וזוהי צורת המוטיבציה החיצונית המתקדמת ביותר מבחינה התפתחותית . עם זאת , ויסות משלב נחשב כהתנהגות של מוטיבציה חיצונית , ולא של מוטיבציה פנימית , מכיוון שמדובר כהתנהגות שלא נעשית מתוך עניין בפעילות עצמה , אלא מתוך תפיסת החשיבות של הפעילות לשם השגת תוצאה , המוערכת על ידי הפרט . לדוגמה , הילד מכין את שיעורי הכית כי הוא נהנה מהכנתם . במחקר של ראיין וקונל ( Ryan & Connell , 1989 ) נמצא כי ככל שהתלמידים היו מכוונים יותר באופן חיצוני ( הרמות הראשונות של מוטיבציה חיצונית , ( כך הם הראו פחות עניין , ערך או מאמץ בהשגת המטרה , והם נטו יותר לא לגלות בעלות ואחריות לגבי תוצאות שליליות של הפעולות שלהם , והאשימו בכך אחרים , כמו המורים . ככל שרמת ההכוונה העצמית גברה ( לכיוון הוויסות ההזדהותי והמשלב , ( כן הטמיע התלמיד בתוכו את הערכים של הפעולה , וגברו העניין וההנאה שלו בבית הספר . הוא התמודד טוב יותר עם קשייו והשקיע מאמץ רב יותר בפעולותיו הלימודיות . מעניינת היא הסוגיה של טיפוח התנהגות אוטונומית ושל הכוונה עצמית במצבים שבהם ההתנהגות מונעת על ידי מוטיבציה חיצונית . נשאלת השאלה : איך לקדם ויסות משלב של מוטיבציה חיצונית ( הרמה הרביעית , ( הטמעה של ערכי הפעולה והתאמתם לאדם עצמו ? מהם התנאים החברתיים שיקדמו ( ולא יעכבו ) הפנמה ואינטגרציה ? ראיין ודיסי ( Ryan & Deci , 2000 ) מציעים שלושה תנאים ; . 1 התנהגויות המונעות על ידי מוטיבציה חיצונית אינן מעניינות במהותן את האדם הפועל . הסיבה לכך שהאדם אמנם פועל במצבים כאלו היא שההתנהגות שלו זוכה לעידוד ולהערכה מצד אנשים אחרים , שאליהם הוא קשור והוא מרגיש שייכות . כלומר , הצורך להיות שייך ומקושר לאנשים אחרים הוא מרכיב חשוב בהפנמה . כך , למשל , ילדים שהפנימו את התקנות

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר