תאוריית ההכוונה העצמית

עמוד:55

שמורים התומכים באוטונומיה של תלמידיהם ( לעומת מורים העוסקים בשליטה , ( מצליחים לטפח בתלמידיהם יותר מוטיבציה פנימית , סקרנות ונכונות להתמודד עם אתגרים , וכי תלמידים הלומדים באווירה של פיקוח ובקרה מפסיקים ליזום ולומדים באופן פחות יעיל , בעיקר כשהלמידה דורשת תהליכי המשגה ויצירתיות . ממצאים דומים מדווחים על הורים התומכים באוטונומיה של ילדיהם בהשוואה להורים הדוגלים בפיקוח ובבקרה . ( Grolnick & Ryan , 1989 ) נוסף לצרכים הפסיכולוגיים הפנימיים של תחושת יכולת ואוטונומיה קיים צורך פסיכולוגי בסיסי שלישי , התומך ביצירת מוטיבציה פנימית , וזהו הצורך של קשר ושייכות . כבר בינקות , מוטיבציה פנימית מתבטאת בהתנהגות חקרנית , והיא קיימת במידה רבה יותר כשהתינוק מרגיש בטוח בקשר עם הוריו . כמהלך החיים נוטה מוטיבציה פנימית לפרוח בהקשרים המאופיינים על ידי תחושה של ביטחון ושייכות . כך , למשל , במחקר של ראיין וגרולניק ( Ryan & Grolnick , 1986 ) נמצאה מוטיבציה פנימית נמוכה אצל תלמידים , שהמורים שלהם הפגינו חוסר אכפתיות . כלומר , לפי התאוריה של ההערכה הקוגניטיבית סביבה חברתית יכולה לעודד או לדכא מוטיבציה פנימית , בכך שהיא תומכת בצרכים הפסיכולוגיים הפנימיים של אוטונומיה , יכולת ושייכות , וזאת , כל זמן שהמשימה היא בעלת עניין פנימי לאדם , ויש בה חידוש , אתגר או ערך אסתטי . ומה לגבי משימות שהאדם נדרש לעשותן עקב לחצים חברתיים-סביבתיים ( כמו שיעורי בית , מבחנים והגשת עבודות כבית הספר , ( אך הוא נעדר מוטיבציה פנימית לכך ? איך האדם מונע בכל אופן לבצען ! מהי ההשפעה של ההנעה על ההתמדה בביצוע , על איכות הביצוע ועל תחושת המיטביות של האדם ? תאוריית ההכוונה העצמית במלוא היקפה באה לענות על שאלות אלו . פעולות רבות במהלך היום מאופיינות בכך שהן מונעות באופן חיצוני . כל פעם שאדם ( ויהיה זה הורה , מורה , מעסיק , מאמן ספורט או תרפיסט ) מנסה לעודד התנהגויות מסוימות אצל הזולת , המוטיבציה של האחר לבצע התנהגות זו יכולה לנוע מחוסר רצון , דרך השלמה פסיבית ועד למחויבות אישית ופעילה . לפי ראיין ודיסי Ryan ) (& Deci , 2000 המוטיבציות השונות הללו מייצגות דרגות שונות , שבהן הופנמו ושולבו הערך של ההתנהגות הנדרשת והוויסות שלה . הם דנים בתהליכים שבאמצעותם התנהגויות ללא מוטיבציה פנימית הופכות לבעלות הכוונה עצמית , וגם מונים את הדרכים , שבאמצעותן הסביבה החברתית משפיעה על התהליכים האלו . המונח "מוטיבציה חיצונית " מתייחס לביצוע של פעולה כדי להשיג תוצאה כלשהי . הוא מנוגד ל"מוטיבציה , "פנימית המתייחסת לביצוע של פעולה לשם

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר