מודל הברית המשולשת

עמוד:49

מודל הברית המשולשת החוקרים שורט וויסברג-בנצ'ל ( Short & Weissberg-Benchell , 1989 ) פיתחו את מודל הברית המשולשת , ( Triple Alliance Model ) המציע מערכת קשרים הדדית בין גורמים המקדמים למידה . על פי מודל זה , לומדים מיומנים צריכים להשיג איזון עדין בין תהליכים קוגניטיביים , מטא-קוגניטיביים ומוטיבציוניים , כדי לקדם את הצלחתם הלימודית . במסגרת ברית יעילה זו של למידה , חוברים יחד כוחות מטא-קוגניטיביים ומוטיבציוניים כדי לתמוך במיומנויות הקוגניטיביות . לומדים לא יעילים אינם מצליחים לשלב כוחות אלו ונוצרות אצלם בריתות מכשילות . להלן תיאור קצר של חסרים אפשריים בכל אחד ממרכיביה של ברית משולשת זו , העשויים להסביר את הפער הייחודי בלקויות למידה , את הפער בין פוטנציאל להישגים ואת הקשיים של לומדים עם לקויות למידה בפיתוח הכוונה עצמית וסינגור עצמי . מרכיב המוטיבציה יורחב כפרק , 5 ויכלול מכני דעת אחדים והשלכותיהם על לומדים עם לקויות למידה . חסויים קוגנ'ס'ב"ם שניים מהתהליכים הקוגניטיביים הבסיסיים שנחקרו רבות בקרב אוכלוסיית הלומדים עם לקויות הלמידה הם הזיכרון והקשב . נמצאו אצלם חסרים בזיכרון , כמו חסרים בהיזכרות סדרתית , ואלו יכולים להיות תוצר של קשיים מבניים ושל קשיים אסטרטגיים . תלמידים רבים עם לקויות למידה אינם משתמשים באופן יעיל באסטרטגיות זיכרון כדי לשפר את הביצועים שלהם . וכך הם מתקשים כמטלות הדורשות מהם להשתמש בחזרה ובשינון מילוליים כדי למלא משימה של היזכרות סדרתית . עם זאת , הביצועים של התלמידים האלו עשויים להשתפר כצורה ניכרת אם הם יונחו להשתמש באסטרטגיות של חזרה ושינון מילוליים . ( Torgeson & Goldman , 1977 ) תוצאות דומות מוצגות בספרות על חסרים בקשב , כולל חסרים בקשב מתמשך ובקשב סלקטיבי . תלמידים עם לקויות למידה מתקשים בהתנהגויות ממוקדות משימה כגון קשב והתמדה במשימה . הם עשויים אמנם להראות יכולת לשמור על הקשב בהקשרים לימודיים , אך הם מתקשים להתמיד בכך בתנאים מצכיים שונים , כמו , למשל , למידה ככיתת לימוד שיש בה מספר גדול של תלמידים , זאת , לעומת לימוד ככיתה קטנה , שבה התלמיד זוכה ליחס אישי Dnpnn ( Friedman , Cancelli & Yoshida , 1988 ) הראו שבאמצעות אימון ניתן לשפר את מיומנויות הקשב והוויסות העצמי של תלמידים אלו , מה שמצביע על כך שייתכן וגם חסרים בידע אסטרטגי לוויסות עצמי , לדוגמה , תורמים לקשיים אלו , נוסף על הליקויים המבניים אצל התלמידים .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר