כישורי שפה פרגמטיים

עמוד:42

המורה לאנגלית יכול להסתפק באמירה : "ניגשתי אליה והיא , '' ... ( בלי לציין שוב שמדובר בשושנה , המורה לאנגלית . ( אבל אם המחנכת לא ידעה על הפנייה הזו של התלמיד , עליו לציין מפורשות : "פניתי למורה שושנה וביקשתי ממנה ש ... והיא . " ... מרכיב נוסף שיש לקחתו בחשבון בשיח התקשורתי הוא ההיכרות עם חוקי ההתנהגות הנהוגים במסגרות שיח שונות , כמו הבית , בית הספר או מגרש המשחקים . למסגרות שונות יש חוקי שיח שונים . מיהן ( Mehim , 1979 ) טוען , שלכיתה יש מערכת חוקים ספציפית , וזו , אף שלרוב אינה מוצהרת בגלוי , הרי היא קובעת את ההתנהגות . על התלמידים להכיר מערכת חוקים זו , ואכן , תלמידים המזוהים כ " תלמידים טובים , " יודעים להשתמש בה בנוכחות המורה . דוגמה נוספת להתחשבות במסגרת שבה מתקיים השיח היא שיחת תלמיד בחדר של מנהלת בית הספר . שיחה כזו תדרוש , למשל , הימנעות משימוש במשלב של שפת הרחוב ושימוש בעוצמת דיבור נמוכה . הדובר גם צריך לקחת בחשבון את אפיק התקשורת שדרכו מתנהלת השיחה : האם זו שיחה פנים מול פנים ואז ניתן להשתמש במחוות גוף , או שזו שיחה טלפונית , שבה מחוות גוף לא יוסיפו להבהרת הדברים . נוסף על כך , יש להתייחס לסביבה הפיזית ולהשפעתה על התקשורתיות של השיח : שיחה במקום רועש , למשל , עשויה להפריע לשמיעה והיא דורשת התאמה של עוצמת הקול . לאנשים עם לקות למידה עשוי להיות קושי שפתי ראשוני , שיתבטא , למשל , בחוסר הידיעה שלהם איזה מידע לספק וכחוסר יכולתם לקחת כחשבון את הידע הקודם של הנמען . ( Lapadat , 1991 ) מתוך כך הם לא יבטאו כראוי את הצרכים שלהם . הנמען עלול לראות בהם "מטרידים" ו " , "נודניקים ויטען שהוא אינו מבין מה הם באמת רוצים . אם המטרה התקשורתית שלהם הייתה לבטא את הצרכים שלהם ולעמוד על כך שהם ימולאו , עלולים לומדים עם קשיים שפתיים-פרגמטיים להיכשל במטרה התקשורתית הזו , ולעיתים קרובות גם לא להבין מדוע נכשלו בכך . ג . ארגון חברתי של השיח : דיבור המופנה לנמען נחשב לשיח חברתי , המחייב במידה מסוימת את הנמען להגיב . יש להתבטא בבהירות , להתאים את הנאמר לנמען ולתקן את השיח במקרה של אי הבנות . הדוברים צריכים להסכים על נושא השיחה ולכלול בה מהלכים של לקיחת תורות . כל תור מכיל כרגיל כמה רכיבים , .-כמו הכרה בהיגדים הקודמים , התרומה לשיח של הדובר הנוכחי

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר