כישורי שפה פרגמטיים

עמוד:41

הדיבור ) ובצורה מילולית , בדרגות שונות של ישירות . אדם המתקשה במרכיב זה של תקשורת פרגמטית עלול להיכשל בהתאמה בין המטרה התקשורתית שלו לבין סוג המבע שבחר כדי לבטא מטרה זו . וכך , כדי לבקש ( מטרה תקשורתית ) הוא עלול להשתמש בצורת מבע של מחאה . שימוש לא מתאים כזה עשוי לדחות את בקשתו הלגיטימית בשל היותה מתפרשת כאקט של התנגדות או של חוצפה . ב . הנחות מוקדמות : כניסוח דבריו , על הדובר לקחת בחשבון את השומע שאליו מופנים הדברים . התייחסות לשומע כוללת התייחסות למין , לגיל , לתפקיד , לידע קודם של השומע על נושא השיחה או לרמה השפתית של השומע , לרגשותיו ולמעמד החברתי שלו . בהתאם לכל ההנחות המוקדמות האלו ינסח הדובר את דבריו . בכל אינטראקציה יש מידע המוצג כנתון או כברור מאליו , ומידע המוצג כחדש . הנמען צריך להבחין בין המוצג כנתון לבין החידוש , ואילו המוען צריך לתת את הכסות השפתית המתאימה למה שהוא יכול להניח שהוא מידע נתון ולמידע שהוא רוצה לחדש . המחקר מלמד שילדים , אפילו בשלב הדיבור החד-מילי נוטים להעיר על אותם היבטים סביבתיים שהם אינפורמטיביים או תקשורתיים ביותר . ( 1978 Snyder , ) כדי להעריך ממד פרגמטי זה בשפת הדובר ניתן לשאול שאלות , כמו : על מה הילד בוחר לדבר במצב מסוים ? האם הוא מתייחס למידע חדש או מעיר על מה שכבר מוכר וידוע ? האם המידע החדש מבוטא באופן מילולי או באמצעים לא מילוליים ? האם זה מידע ברור או שהוא מעורפל ודו-משמעיי האם הוא מאזכר את המידע באופן ספציפי , או שהדובר מרכה להשתמש באזכורים לא ספציפיים ( כמו שימוש רב במילים : זה , שם , אז . ( שיח תקשורתי לוקח בחשבון משתני הקשר חברתיים , שבהם הדובר מתחשב באפיוני השומע , בערוצי התקשורת הזמינים ובסביבה שבה מתרחש השיח . כדי להעריך אם הדובר לוקח כחשבון את הממד של ההקשר החברתי , ניתן לשאול שאלות כמו : האם הדובר מדבר באופן שונה לבני שיח שונים ( תוך התחשבות בגיל השומע , במידת ההיכרות עמו , ברמתו השפתית או בניסיונות עבר משותפים עמו . ( לקיחה כחשבון של משתני הקשר חברתיים כאלה תתבטא בשינויים ברמת הנימוס , ברמת האינטימיות ובצורה השפתית שהדובר משתמש בה כדי לבטא את כוונותיו התקשורתיות ( רמז לעומת דרישה , לדוגמה . ( מידת הישירות המבוטאת במסר צריכה גם היא להיבחן ביחס לשומע , וכך , למשל , אם המחנכת יודעת שהתלמיד פנה כבר לשושנה , המורה לאנגלית , בבקשה מסוימת , הרי שדיווח למחנכת על השיחה עם

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר