הגדרה ומאפיינים של לקויות למידה

עמוד:34

כדי למנוע טעויות בהבנת ההגדרה , המיל ( Hammill , 1993 ) מסביר כל אחד מההיגדים של ההגדרה הבסיסית ( NJCLD , 1988 ) ודן בהם . להלן סיכום הסבריו : "לקויות למידה הוא מונח : "כללי על פי ההגדרה , לקויות למידה הוא מונח כללי , וניתן להשתמש בו למקבץ מגוון של לקויות ספציפיות . מרבית בעלי המקצוע מאמינים , שלאדם עם לקויות למידה יש חסר ספציפי באחד מן התחומים או בכמה מהם , אך לא בכולם . לדוגמה , לילד ייתכנו קשיים חמורים במתמטיקה , אך הוא יכול להיות בעל כישורים טובים בקריאה ובשפה דבורה . לאדם אחר יכולים להיות הישגים נמוכים בקריאה , אך הוא יכול להיות עם זה בעל מיומנויות טובות , ואפילו מצוינות , במתמטיקה ובשפה כתובה . "המתייחס לקבוצה הטרוגנית של : "ליקויים היגד זה מחזק את ההבנה , שלקויות המקובצות מתחת למושג הגג של "לקויות למידה " הן למעשה ייחודיות ושונות זו מזו . היגד זה גם מציע שהלקויות יכולות להיגרם על ידי גורמים שונים ( כלומר : הטרוגניות של ליקויים והטרוגניות של גורמים . ( "המתבטאים בקשיים : "משמעותיים היגד זה מדגיש את האמונה שקיומה של לקות למידה יכול להיות מגביל באופן משמעותי , כמו , למשל , פיגור שכלי , עיוורון , שיתוק מוחין או כל מוגבלות אחרת . מטרת ההיגד היא לצאת נגד אותם צוותים של בתי הספר המשתמשים בטעות במונח לקות למידה כמונח נרדף לקשיים לימודיים קלים . על פי היגד זה , ההשפעה של לקות למידה עלולה להיות מזיקה ונרחבת . זוהי מוגבלות קשה , המשפיעה על הביצוע של יכולות מרכזיות בלמידה . על ידי הוספת היגד זה בהגדרה מעמידה הוועדה את עצמה בקו אחד עם אותם בעלי מקצוע המאמינים שהתווית של לקות למידה צריכה להיות מוקנית רק למקרים שבהם הלקות היא קשה ומגבילה ביותר . "ברכישה ובשימוש של יכולות האזנה , דיבור , קריאה , כתיבה , חשיבה או יכולות : "מתמטיות היגד זה מבטא את ההבנה הנרחבת , שלקות למידה היא הפרעה חמורה באחת או בכמה מן היכולות הנמנות . ההיגד גס מציע , שהמטרה הסופית של ההוראה היא לעודד ביצוע יעיל יותר בתחומים של קריאה , כתיבה , האזנה , דיבור , חשבון או יכולות ספציפיות אחרות . "הליקויים הללו הם אינטרינזיים : "לפרט היגד זה מתייחס לגורמי הלקות . הוא מצהיר שהגורם ללקות מצוי באדם עצמו . ההישגים הנמוכים והלא מצופים שלו אינם תוצאה של חסך כלכלי , הורות לא טובה , הוראה לא יעילה בבית הספר , לחצים חברתיים או הבדלים תרבותיים וכדומה . כשגורמים אלו

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר