הכוונה עצמית, סינגור עצמי ואנשים מצליחים

עמוד:28

גרפילד מסיק שתי מסקנות ממחקרו זה , ועליהן נוכל להתבסס כדי לקדם תכניות של טיפוח הכוונה עצמית וסינגור עצמי . המסקנה האחת היא שלאנשים מצליחים יש מיומנויות מסוימות המשותפות להם ללא תלות בגיל , בהשכלה או במקצוע . המסקנה השנייה היא שניתן לרכוש מיומנויות אלו . התנהגות של הכוונה עצמית ופעולות של סינגור עצמי , המאפיינים אנשים מצליחים בכלל , תקפים גם לגבי אנשים עם מוגבלויות . גרבר , גינסברג וריף ( Gerber , Ginsberg & Reiff , 1992 ) ערכו ראיונות עם אנשים מבוגרים בעלי לקויות למידה . מתוך ראיונות אלו הסתבר , שאנשים מצליחים עם לקויות למידה החליטו שהם יצליחו הרבה לפני שהצליחו בפועל . הם הראו התנהגויות ברורות של הכוונה עצמית : שליטה על חייהם ועל הסובב אותם , שאיפה להצליח , הצבת יעדים ברורים , התמדה , הסתגלות לסביבה ובניית רשת תמיכה לקידום הצלחתם . על אף לקויות הלמידה שלהם , הם עשו הכול כדי להגביר את סיכוייהם להצלחה , לרבות סינגור עצמי . אחד המרואיינים במחקר של גרכר ועמיתיו תיאר את הצלחתו כך . "לאנשים מצליחים חייבת להיות תכנית . צריכות להיות לך תכנית , מטרות , אסטרטגיה - אחרת אתה תעוף מבעד לעננים ותפגע בהר " . ( 1992 : 480 Gerber et al . j כדי שאנשים עם לקויות למידה יצליחו לעוף מבלי לפגוע בהר , יש חשיבות לפיתוח תכניות לטיפוח הכוונה עצמית ולקידום פעולות של סינגור עצמי , התנהגויות המתקשרות לאיכות חיים גבוהה יותר ( Wehmeyer & Schwartz , 1998 ) ולהצלחה בבגרות . ( Ward , 1988 , Wehmeyer & Schwartz , 1997 ) הלורן ( Halloran , 1993 ) מזהה התנהגויות של הכוונה עצמית וסינגור עצמי בתור "היעד האולטימטיבי של החינוך" ( שם , ( 214 אך המהות של לקות למידה וההשפעות הנלוות שלה עלולות לחבל ביכולתו של הלומד להשיג יעד זה . הפרק הבא יתאר את האפיונים של לומדים עם לקויות למידה , כדי להבהיר מדוע יש צורך בתכניות הנחיה שיטפחו את יכולותיהם לכוון את עצמם ולסנגר בהצלחה על המטרות , על הצרכים ועל ההעדפות האישיות שלהם .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר