מיומנויות הנדרשות להכוונה עצמית

עמוד:26

מרבית ההגדרות להכוונה עצמית מדגישות את המיומנויות האישיות הנדרשות כדי להפעילה . כתוצאה מכך הופנתה רק תשומת לב מעטה לחשיבות של גורמים סביבתיים בתהליך הזה . מנקודת מבט אקולוגית ניתן לראות בהכוונה עצמית תוצר לוואי של קשרי גומלין מתמשכים בין האדם ובין הסביבה שבה הוא מתפקד , כולל המשפחה , בית הספר , קבוצת בני הגיל ומקום התעסוקה והקהילה . נוסף על כך שעל האדם לדעת את יכולותיו וכישוריו ברמה האישית , עליו גם להכיר את הכישורים של סביבתו . על פי אברי ( Abery , 1994 ) הכרת הסביבה כוללת שני סוגים של ידע : . 1 ידע דקלרטיבי : ידע על הסביבה החיצונית ; . 2 ידע פרוצדורלי : ידע איך להיות מעורב ואיך לתקשר עם הסביבה כדי להשיג את הרצונות האישיים . כדי לעודד צעירים עם מוגבלויות לקחת אחריות רבה יותר על חייהם , חשוב להבין את התרומה של הסביבות שלהם . שתיים מהסביבות החשובות במיוחד הן סביבת המשפחה וסביבת בית הספר . למשפחה תפקיד חשוב ברכישת עמדות , ידע ומיומנויות של הכוונה עצמית . הרגישות של ההורים לביטויים של ילדם תהיה מכרעת בפיתוח תחושה של שליטה עצמית בניגוד לפיתוח תחושה של היעדר שליטה , שלפיה התוצאות הרצויות הן מעבר להישג ידו ולשליטתו של האדם . מתן הזדמנויות לקבלת החלטות אישיות מאפשר תרגול ופיתוח מערכת אמונות של הכוונה עצמית . חשיבות דומה יש לתרומה של הסביבה הבית ספרית . החוק האמריקני על זכויות של לומדים עם לקויות למידה הוא הבסיס להמלצות הקיימות בארצות הברית ואשר לפיהן יש לשלב תלמידים בהחלטות הנוגעות הן ליעדים לימודיים שלהם והן למעבר שלהם למסגרות לאחר סיום בית הספר התיכון ( ראו הרחבה בפרק 5 על החקיקה . ( עם זאת , המחקר הנוכחי מעיד על כך , שמורים בכיתות של החינוך המיוחד נענים רק במעט להעדפות הלימודיות של תלמידיהם , ומאפשרים להם רק מספר מצומצם של הזדמנויות בחירה במסגרת הכיתה . ( Guess , 1987 Houghton , Bronicki , &) התכניות החינוכיות היחידניות ( תח"י ) של תלמידים עם מוגבלויות משקפות לרוב בחירה של הורים ומורים בעלי כוונות טובות , אך לא את ההעדפות האישיות של התלמידים עצמם . בישראל נראים ניצנים של מגמה בכיוון של שילוב תלמידים בהחלטות הנוגעות להם . בתיקון משנת תשס"ג לחוק החינוך המיוחד נקבע , כי לא רק הורי התלמיד יוזמנו לקביעת התכנית החינוכית היחידנית לתלמיד משולב , אלא גם התלמיד עצמו יוזמן להשמיע את דבריו , ובכך יוכל להשפיע על בניית התכנית .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר