מיומנויות הנדרשות להכוונה עצמית

עמוד:23

והן קובעות את מידת המאמץ שהוא ישקיע ואת משך הזמן שבו יתמיד בפעולה , כשיעמוד מול אתגרים דומים בעתיד . A קכלת החלטות ; בחינת דרישות המצב , קביעת יעדים , קביעת נורמות , זיהוי מידע המסייע בקבלת החלטות , התחשבות בפתרונות קודמים עבור מצבים חדשים , הצעת פתרונות חדשים ויצירתיים , לקיחה בחשבון של חלופות , בחירת החלופה הטובה ביותר , פיתוח תכנית פעולה . . 5 ביצוע עצמאי : התחלת משימה בזמן , השלמת משימה בזמן , שימוש באסטרטגיות של ניהול עצמי , ביצוע משימות לרמה הנדרשת , השלמת התכנית האישית . . 6 הערכה עצמית : ניטור הביצוע של המשימה , השוואת רמת הביצוע אל הרמה הנדרשת , הערכת היעילות של האסטרטגיות לניהול עצמי , קביעה אם התכנית הושלמה ואם היעד הושג . . 7 התאמה : שינוי יעדים , אסטרטגיות וסטנדרטים , שינוי תכנית וסיוע , התאמה מתמידה , שימוש במשוב מהסביבה כדי לסייע בהתאמה . גם ההגדרה האופרטיבית של סרנה ולאו-סמיט ( Serna & Lau-Smith , 1995 ) מסייעת באיתור המיומנויות הנחוצות להכוונה עצמית אצל תלמידים עם מוגבלויות . לפיהם : הכוונה עצמית מתייחסת למודעות של האדם לכוחות ולחולשות האישיות שלו , ליכולתו להציב מטרות ולבחור בין אפשרויות , ליכולתו להיות אסרטיבי בזמנים המתאימים ולתקשר חברתית עם אחרים . אדם עם הכוונה עצמית יכול לקבל החלטות באופן עצמאי , הרולטות המושתתות על יכולתו להשתמש במשאבים , כולל שיתוף פעולה ויצירת רשת תמיכה עם אחרים . התוצאה עבור אדם עם הכוונה עצמית היא היכולת להבין את הפוטנציאל שלו , להיות חבר יוצר בקהילה , ולהשיג את מטרותיו מבלי להפר את הזכויות , החובות והמטרות של אחרים ( שם : . ( 144 בהגדרה זו טמונה התפיסה , שאנשים זקוקים לאנשים אחרים כדי לממש את מטרותיהם . מתוך כך מדגישה ההגדרה , שתלמידים זקוקים לשלושה סוגי כישורים : . 1 לתקשר עם אחרים באופן חברתי הולם . 2-, ללמוד מיומנויות של שיתוף פעולה ויצירת רשת תמיכה ; . 3 להשיג את המטרות האישיות תוך שימוש באסטרטגיות מתאימות ואתיות .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר