הגדרות של הכוונה עצמית

עמוד:20

במהלך העשייה . הוא קובע את הבחירות שלו , מתמיד בפעולותיו ויכול לתפקד כסנגור הטוב ביותר של עצמו , הגדרה אחרת של הכוונה עצמית היא זו של ווימאייר ( Wehmeyer , 1994 ) ולפיה הכוונה עצמית משמעה העמדות-. והיכולות הנחוצות כדי לפעול כסוכן סיבתי ראשוני בחיי האדם עצמו והנחוצות כדי לבחור ולהחליט . ההחלטות קשורות באיכות חייו של האדם , הן חופשיות מהשפעות ומהפרעות חיצוניות לא נחוצות . אנשים עם הכוונה עצמית פועלים באופן אוטונומי , מגשימים ומווסתים את עצמם . סוכן סיבתי משמעו , שהאדם הוא זה הגורם לדברים לקרות בחייו וכי פעולה מסוימת נעשתה מתוך הכוונה עצמית או בוצעה כדי להשיג מטרה . הכוונה עצמית היא מרכיב חיוני , התורם לאיכות החיים של האדם במסגרות , בסביבות ובהזדמנויות שונות ( שם : . ( 61 המילה יכולת / יכולות מופיעה בהגדרות אלו של הכוונה עצמית , וההגדרות מונות יכולות כמו היכולת לבחור ולקבל החלטות , היכולת לאתר חלופות , היכולת לזהות תוצאות , היכולת למקם משאבים שיסייעו בפעולה הנדרשת מן ההחלטה שהתקבלה , מיומנויות של זיהוי בעיות ופתרונן , דבקות במשימה , כולל העמדת יעדים ריאליסטיים , והתארגנות עצמית . שתי ההגדרות המתארות האלו של פילד ועמיתיו ושל ווימאייר אינן מתייחסות כמעט לכך שלהכוונה עצמית עשויה להיות משמעות שונה עבור אנשים שונים , עם מוגבלויות שונות ובתרבויות שונות . יש גם חוקרים שאינם מקנים למשתנים כאלו תפקיד מבחין . לודי ומרטין , ( Ludi & Martin , 1995 ) לדוגמה , טוענים כי מניסיונם עם אנשים עם מוגבלויות , הרי שיכולת קוגניטיבית אינה גורם מהותי כל כך בהשגת הכוונה עצמית , וחשובים ממנה התמיכה של המשפחה , בית הספר והקהילה . הם מציינים גם שהבדלים תרבותיים ( הם עבדו עם תלמידים ממוצא היספני ואינדיאני ) אינם משנים את המשמעות של ההכוונה העצמית , אך עשויים לשנות חלק מאפיוני הפעולות המלוות אותה . שתי ההגדרות , זו של פילד ועמיתיו וזו של ווימאייר מתייחסות גם לעמדות , לתפיסות העצמיות ולאמונות של האדם לג : ; י השליטה שלו על הסביבה ולגבי יכולתו להיות הסוכן הסיבתי הראשוני בחייו . העמדות מכילות מרכיבים מוטיבציוניים של מסוגלות עצמית ( התחושה שהאדם שולט על סביבתו והציפייה להצליח בפעולה להשגת יעד מסוים , ( ציפייה לתוצאות ( ההערכה של האדם שפעולתו תוביל לתוצאה מקווה , ( ומיקוד שליטה ( המידה שבה האדם תופס את הקשר בין מעשיו האישיים לבין התוצאות בחייו . ( התפיסות העצמיות כוללות

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר