צורות סינגור לאנשים עם מוגבלויות

עמוד:16

צורותסי נג ור לאנשים עם מוגבלויות סינגור הוא פעולה , שבה מוצגים טיעונים לצורך ייצוג , הגנה ולימוד זכות על אדם , עמדה , אמונה וכדומה ( שוויקה , . ( 1997 במשמעות החברתית שלו מוגדר הסינגור על ידי טיסולוסקי , רוזנברג ושטיין כ"פעילות המכוונת למען פרטים או ארגונים לשם הבטחת שירותים הולמים שחברה נתונה חייבת לספק על פי חוק או על פי הסדר נורמטיבי אחר" ( מצוטט על ידי רימרמן , רייטר וחובב , . ( 50-49 : 1986 בעוד שבסינגור באופן כללי מדובר על כך שאדם או גוף מסוים מייצג אדם או גוף אחר , הרי שבסינגור עצמי האדם מדבר או פועל כעד עצמו , עומד על מילוי זכויותיו כאדם , מחליט מה טוב עבורו ומקבל אחריות להחלטותיו . יש יותר מדרך אחת לפעול כדי לסנגר , וקיים יותר ממיון אחד של צורות סינגור . רימרמן ועמיתיו ( 1986 ) משתמשים במיון של טיסולוסקי , רוזנברג ושטיין בבואם לתאר סינגור לאנשים עם נכויות התפתחותיות . הם מזהים חמש צורות של סינגור , אך אינם מונים בהן את הסינגור העצמי . על פי מיון זה , צורות הסינגור נבדלות על פי האדם או הגוף המסנגר , וכוללות . 1-. סינגור של הורי אומנה או של אפוטרופסים ; . 2 סינגור של אנשי מקצוע במערכת השירותים החברתיים והשיקומיים ( מסנגרים פרופסיונליים . 3 ;( סינגור המופעל על ידי מתנדבים או על ידי ארגון וולונטרי ; . 4 סינגור על ידי ועדות אתיקה או ועדות לשמירה והגנה על זכויות ; . 5 סינגור על ידי רשת קהילתית . חמש בנות צלפחד מרגישות כי חוקי הירושה גורמים להן עוול בכך שאינם מאפשרים להן , כבנות , לרשת את אחוזת אביהם המנוח . הן פונות למנהיגי העדה בתיאור השתלשלות העניינים : "אבינו מת ... בנים לא היו לו . " ... הן מציגות את טענתן : "למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו , " ומפרטות את הצעתן : "תנה לנו אחוזה בתוך אחי . "אבינו הן מגלות הכוונה עצמית בכך שהן מבטאות שליטה על חייהן ונחושות להבטיח את מעמדן . הן גם פועלות כדי לקדם את זכויותיהן ופונות בבקשה לשינוי חוקי הירושה . פעולת הבקשה שלהן היא סינגור עצמי : הן מדברות בעד עצמן ומייצגות את האינטרסים האישיים שלהן . בקשתן מתקבלת וגוררת שינוי כחוקי הירושה , כך שגם בת , אח או שאר בשר יוכלו מעתה לרשת אב שאין לו בן .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר